Fortumin Russia-divisioonan toiminta voitollista

​Erkki Rissanen esitti huolensa (KL Lukijalta 28.10.) Fortumin liiketoiminnasta Venäjällä. Tekstissä esiintyy erheellisiä käsityksiä, jotka on syytä korjata.

Fortum tuottaa ja myy sähköä sekä lämpöä Venäjän suurimmilla teollisuusalueilla, metalliteollisuudesta tunnetulla Uralin alueella ja Länsi-Siperian öljyn- ja kaasuntuotantoalueilla. Sähkö myydään tukkumarkkinoilla ja lämpö paikallisilla markkinoilla. Omien toimintojemme lisäksi olemme osakkaina hieman yli 25 %:n osuudella Luoteis-Venäjällä toimivassa alueellisessa sähköntuotantoyhtiössä, TGC-1:ssä.

Fortumin voimalaitokset Venäjällä ovat pääasiassa maakaasua polttoaineenaan käyttäviä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksia. Toisin kuin Rissanen kirjoituksessaan antaa ymmärtää, tuotetaan lämmöstä valtaosa näissä energiatehokkaissa yhteistuotantolaitoksissa, erillistuotantoa kapasiteetista on noin 12 % (noin 1 660 megawattia).

Fortumilla on Venäjällä käynnissä mittava investointiohjelma, joka lähes kaksinkertaistaa sähköntuotantokapasiteettimme maassa, yli 5 100 megawattiin. Ohjelman valmistuttua yhtiömme tuotantokoneisto on suhteellisesti tehokkain ja modernein Venäjällä.

Investointiohjelman myötä valmistuva uusi tuotantokapasiteetti on keskeinen tuloksentekijä Fortumille Venäjällä. Vaikka ohjelma laitosyksiköittäin laskettuna on jo saavuttanut puolivälin, ovat suurimmat neljä yksikköä vielä valmistumassa. Odotamme Russia-divisioonamme saavuttavan noin 500 miljoonan euron vuosittaisen liikevoittotason (EBIT) vuodesta 2015 lähtien, kun koko investointiohjelma on valmis. Venäjällä hiljattain julkistettu, ennakoitua pienempi kaasun hintakorotus ja heikentynyt Venäjän rupla tekevät tavoitteen haastavammaksi, mutta Fortum pyrkii vähentämään näitä negatiivisia vaikutuksia kaikin mahdollisin tavoin. Toisin kuin Rissanen väittää, on Russia-divisioona jo tällä hetkellä voitollinen ja sen käyttökate, eli tulos ennen rahoituseriä ja poistoja on viimeisen 12 kuukauden ajalta 200 miljoonaa euroa.

Kirjoittaja esittää huolensa myös Fortumin panoksesta Suomeen. Pitkälti kansainvälisen liiketoimintansa ansiosta Fortum on valtionyhtiöistä ylivoimaisesti suurin osingonmaksaja. Viime vuonna maksoimme osinkoina Suomen valtiolle ja suomalaisille osakkeenomistajillemme 648 miljoonaa euroa.

Fortum lukeutuu myös Suomen suurimpiin veronmaksajiin. Yhtiön verot ja työnantajamaksut Suomeen olivat 162 miljoonaa euroa viime vuonna. Lisäksi Fortum maksoi 221 miljoonaa euroa palkkoja ja henkilöstömenoja Suomeen vuonna 2012.

Fortum myös investoi Suomeen, viime vuonna 338 miljoonaa euroa. Tänä vuonna olemme muun muassa avanneet uuden voimalaitoksen Järvenpäähän, rakentaneet bioöljyn tuotantolaitoksen Joensuuhun ja vahvistaneet sähkönjakeluverkkojamme nopeutetulla aikataululla. 

Osakkeenomistajiemme meille uskoman tehtävän mukaisesti haemme kasvua liiketoiminnallemme myös Suomen rajojen ulkopuolelta. Osa investoinneistamme ja valtaosa osinkotuotostamme kohdistuu jatkossakin Suomeen. 

Helena Aatinen
Viestintäjohtaja
Fortum Oyj 

12.11.2013