Kommentti Kauppalehti Onlinen Ruotsin vesivoimainvestointeja käsittelevään uutiseen

29.4.2010

 
 

Kauppalehden verkkosivuilla 28.4.2010 julkaistu, saman päivän Dagens Nyheterin artikkeliin perustuva kirjoitus otsikolla "Ruotsi tulistui: Fortumin keplottelulle piste" antaa yksipuolisen kuvan Fortumin vesivoimainvestoinneista Ruotsissa. Kirjoituksessa annetaan ymmärtää, että Fortum olisi hyväksikäyttänyt Ruotsin uusiutuvan sähköntuotannon tukijärjestelmää ja perustaisi vesivoimainvestointinsa yksinomaan tukien varaan.

Fortumilla on käynnissä laaja pohjoismainen vesivoiman perusparannusinvestointiohjelma voimalaitosten tuotannon kasvattamiseksi, turvallisuuden parantamiseksi ja hyvän käytettävyyden säilyttämiseksi. Ohjelma lisää Fortumin vesivoiman tuotantokapasiteettia vuosittain keskimäärin 20–30 megawattia vuoteen 2015 saakka. Lähes kaikissa tapauksissa perusparannukset tehdään nykyistä voimalaitosta korjaamalla ja koneistoja uusimalla. Joissain tapauksissa on kuitenkin parempi vaihtoehto rakentaa kokonaan uusi laitos. Näin tehtiin Avestassa, Ruotsissa, johon Kauppalehden artikkelissa ilmeisesti viitataan.

Avestaforsenin uusi voimalaitos rakennettiin paikalle, jonka läheisyydessä sijaitsi jo lähes 80 vuotta vanha Månsbyn vesivoimalaitos. Månsbyn laitoksen perusparannus ei olisi ollut tehokasta ympäristö- tai kustannusnäkökulmasta. Uuden voimalaitoksen rakentaminen mahdollisti myös vesivirtaamien jakamisen samassa koskessa sijaitsevan Storforsenin voimalaitoksen kanssa siten, että uusi laitos voi tuottaa mahdollisimman tehokkaasti uusiutuvaa energiaa pohjoismaisille kuluttajille. Uusi, moderni voimalaitos tuottaakin yli 20 % enemmän sähköä vuosittain, kuin koskesta aiemmin saatiin. Vertailun vuoksi, olemassa olevan vesivoimalaitoksen tehonkorotuksella saadaan yleensä vain 3-5 %:n lisäys tuotantoon.

Ruotsissa uusiutuvan sähköntuotantoa tuetaan niin sanotuilla vihreillä sertifikaateilla. Sertifikaatteja myönnetään uudelle uusiutuvalle tuotannolle ja niitä anotaan Energiaviranomaiselta (Energimyndiheten). Järjestelmä on markkinaperusteinen, eikä rajaa tukea vain tietyille tuotantomuodoille. Näin tuetaan investointien syntymistä sinne missä se on koko yhteiskunnan kannalta järkevintä. Voimassa olevan tukijärjestelmän sääntöjen mukaisesti energiaviranomainen myönsi uuden Avestaforssenin voimalaitoksen koko tuotannolle vihreät sertifikaatit. Energiaviranomainen teki päätöksensä vasta, kun Fortum oli jo itse tehnyt investointipäätöksensä. Fortumin päätös rakentaa uusi voimalaitos Avestaan ei siis ollut "keplottelua tukijärjestelmillä" vaan perustui kokonaistaloudelliseen arvioon. Fortum noudattaa investointiohjelmassaan kaikkia uusiutuvan sähköntuotannon tukijärjestelmän säännöksiä, niin Avestan tapauksessakin.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

11.4.2014