Kommentti mielipidekirjoitukseen HS 11.3.20111: Fortumin vesisähkö on alkuperävarmennettua ilman lisämaksua

14.3.2011

Jarkko Lahtinen kirjoitti (HS, 11.3.2011) Fortumin vesisähkön mainoskampanjasta, jossa tarjotaan vesivoimalla tuotettua sähköä ilman lisämaksua. Kirjoittaja epäili vesisähkön lisämaksuttomuutta, koska sähkö hinnoitellaan pohjoismaisen sähköpörssin mukaan.

Kuten kirjoituksessa todettiin, Fortumin sähköntuotanto myy kaiken tuottamansa sähkön pohjoismaiseen sähköpörssiin, missä sähkölle muodostuu markkinahinta kysynnän ja tarjonnan mukaan. Fortumin vähittäismyyntiyksikkö, Fortum Markets, ostaa vastaavasti kaiken asiakkailleen myymänsä sähkön sähköpörssistä markkinahintaan.

Uusiutuvan energian osuuden lisäämiseksi on olemassa eurooppalainen alkuperätakuujärjestelmä (RECS). Alkuperätakuiden avulla asiakkaille myyty uusiutuva energia jäljitetään tuotantolaitokselle asti. Tällä menettelyllä tuotetun sähkön alkuperä voidaan kohdistaa asiakkaalle myytyyn sähköön.

Fortum Markets hankkii kaikelle asiakkailleen myymälle vesisähkömäärälle sertifikaatit, jotka takaavat, että sähkö on 100 prosenttisesti vesivoimalla tuotettua. Järjestelmää valvovat ulkopuoliset tilintarkastajat ja hankittujen alkuperätodistusten pitää täsmätä myydyn sähkön määrään. Fortum ostaa alkuperätodistukset markkinoilta, mutta emme kuitenkaan veloita asiakkailtamme lisämaksua sähkön alkuperätakuiden aiheuttamasta lisäkustannuksesta. Tästä syystä "Fortumin asiakkaat saavat vesivoimalla tuotettua sähköä ilman lisämaksua".

Meille on tärkeää, että suomalaiset ymmärtävät mahdollisuutensa vaikuttaa käyttämänsä sähkön tuotantotapaan. Asiakkaan ostaessa ympäristömerkittyä sähköä on se selvä signaali sähkön myyjille ja tuottajille, minkälaista sähköä asiakkaat haluavat käyttää. Tämä kuluttajan mahdollisuus vaikuttaa on toteutettu sähkön alkuperätodistuksilla. Fortumilta ne saa ilman lisähintaa.

Jukka Toivonen
Fortum, myyntijohtaja

17.3.2011