Liikennepolttoaineiden verouudistus on askel oikeaan suuntaan - sähköautot ansaitsisivat kuitenkin suuremmat kannustimet

22.7.2010

Hallitus esittää liikennepolttoaineiden verotuksen muuttamista vuoden 2011 alusta hiilidioksidipäästöihin ja energiasisältöön perustuvaksi liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Verotus suosii biopolttoaineita ja hybridiautoja, mutta voisi tarjota paremmat kannustimet hiilidioksidipäästöiltään alhaisimpien sähköautojen laajamittaiselle käyttöönotolle. Aihe on keskusteluissa myös SuomiAreena -tapahtumassa Porissa, jossa Fortum on mukana teemalla "Tulevaisuuden kestävät kaupungit".

”On hienoa, että hallitus suunnittelee sähköautojen käyttövoimaveron tuntuvaa pienentämisistä. Suunta on oikea, mutta alkuvaiheessa sähköautoja tulisi tukea samoin kun montaa muutakin aloittelevaa teknologiaa – kuten esimerkiksi tuulivoiman tuotantoa. Konkreettisia toimenpiteitä sähköautoilun puolesta tarvittaisiin seuraavaan hallitusohjelmaan,” sanoo Fortumin yhteiskuntasuhteiden johtaja Esa Hyvärinen.

Sähköautoissa potentiaalia vientialaksi

Tieliikenteen sähköistäminen on tärkeä keino säästää energiaa ja hillitä ilmastonmuutosta. Työ- ja elinkeinoministeriön sähköautotyöryhmä esitteli elokuussa 2009 raportin, jonka mukaan Suomella on myös edellytykset tehdä sähköajoneuvoista merkittävä vientiala vuoteen 2020 mennessä. Monissa muissa maissa sähköautojen käyttöönottoa on kannustettu voimakkaasti: esimerkiksi Norjassa ja Tanskassa sähköautot on vapautettu kokonaan hankintaverosta.

”Paras vaihtoehto olisi, jos Suomessakin sähköverkosta ladattavien autojen autovero poistettaisiin kokonaan määräajaksi autojen markkinoille tulon edistämiseksi. Näin voitaisiin edistää markkinoiden avautumista ja ympäristön kannalta hyödyllisen tekniikan käyttöönottoa. Sähköajoneuvot ja niihin liittyvä sähkö- ja ICT-osaaminen on ilmastopoliittisten syiden lisäksi Suomelle suuren luokan bisnesmahdollisuus”, Hyvärinen jatkaa.

Markkinoille on lähiaikoina tulossa suuri määrä ladattavia autoja ja akkuteknologiakin kehittyy valtavin harppauksin. Myös autonvalmistajien suuret kehityspanokset nopeuttavat saatavuutta. Euroopassa ladattavat hybridiautot ovat tulleet myyntiin jo tänä vuonna ja Suomessa markkinoille saadaan useampia täyssähköautoja.

Sähköautojen ajonaikaiset päästöt nollassa

Sähköajoneuvojen tukeminen on ympäristönäkökulmasta erittäin perusteltua, sillä sähköauto ei ajon aikana aiheuta päästöjä lainkaan. Näin ollen sähkölle ei esitetä päästöveroa, mikä on aivan oikea ratkaisu. Ajonaikainen päästöttömyys tulisi kuitenkin huomioida myös auto- ja ajoneuvoveroissa siten, että minimivero tulisi autoille, joiden päästöt ovat nolla. Nykyisellään minimiveron saavat autot, joiden päästöt ovat 60 gCO2/km.

”Hallituksen tavoitteena on ollut tehdä auto- ja ajoneuvoverotuksesta teknologianeutraalia. Kun veroperusteena ovat ajon aikaiset päästöt, tämän tulisi koskea myös sähköautoja siinä missä muita-kin ajoneuvoja, ” Hyvärinen toteaa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Esa Hyvärinen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, 040 826 2646

Faktaa sähköautoista:

Erinomainen hyötysuhde
Sähkömoottorin energiankäytön hyötysuhde on lähes 90 %, kun taas polttomoottorissa tämä on noin 20 %.

Alhaiset CO2-päästöt koko latausketjussa
Pohjoismainen sähköenergian tuotantorakenne on erittäin hyvä (vähäinen hiilen käyttö)

Alhaiset ajokustannukset
Edulliset kustannukset / kWh ja korkea hyötysuhde sähkömoottorissa

“Polttoainetta” (sähköä) on saatavilla laajassa mittakaavassa
Useimpien vaihtoehtoisten polttoaineiden (esim. etanoli, biokaasu) tuotanto/jakelu vaatii erilli-sen infrastruktuurin. Sähkö on ainoa voimanlähde, jonka saatavuus on riittävä.

Jakeluverkosto (sähköverkko) on jo valmiina
Pohjolassa sähköautoja voidaan ladata jo olemassa olevista lämmityspistokkeista. Kokonaisuu-dessaan sähköverkko vaatii pieniä muutoksia.

Sähkö mahdollistaa “polttoaineen” omavaraisuuden
EU tuo nykyään valtavat määrät polttoainetta, josta suurin osa on öljyä. Sähköntuotannossa omavaraisuusaste on huomattavasti suurempi.

Vaadittava teknologia on jo olemassa
Markkinoille on lähitaikoina tulossa suuri määrä ladattavia autoja. Akkuteknologia, tämän het-ken pullonkaula, kehittyy valtavin harppauksin. Suuret kehityspanokset nopeuttavat saatavuutta.

Toimintasäde toistaiseksi rajallinen
Käyttöönoton pullonkaulana on vielä rajallinen toimintasäde: yhdellä latauksella täyssähköau-tolla voi ajaa noin 150–200 kilometrin matkan. Myös sähköautojen saatavuus ja suhteellisen kallis hankintahinta ovat toistaiseksi esteenä sähköautojen yleistymiselle.

15.3.2011