Puheenaiheena kaukolämmön hinta

3.3.2010

 

Fortumin kaukolämmön hinta sen pääjakelualueilla vastaa hyvin valtakunnallista keskimääräistä hintatasoa.

Energiateollisuus ry julkaisi viime viikolla vuosittaisen vertailunsa kaukolämmön hinnoista eri puolilla maata. Kaukolämmön hinnoittelua on käsitelty myös tänään keskiviikkona 3.3.2010 Helsingin Sanomissa. Erityisesti on nostettu esille pääkaupunkiseudun hintaerot eri kaukolämmön toimittajien välillä.

Kaukolämpö hinnoitellaan aluekohtaisesti

Kaukolämpö hinnoitellaan aina alueellisesti. Hintatasoon vaikuttavat muun muassa lämmön tuotantotapa (erillistuotanto lämpölaitoksissa vai sähkön ja lämmön yhteistuotanto), kaupunkirakenne, käytetyt polttoaineet sekä kaukolämmön jakeluverkon ylläpitoon ja kehittämiseen tarvittavat investoinnit. Siksi eri maantieteellisten alueiden suora hintavertailu ei sellaisenaan anna oikeaa kuvaa tilanteesta.

Helsingin Sanomien vertailussa käytetyssä painotetuissa keskiarvoissa korostuvat erityisesti isot kaupungit, joissa muun muassa tiivis kaupunkirakenne tuo kustannusetuja. Fortumin pääalueilla Espoossa, Joensuussa ja Järvenpäässä kaupunkirakenne on harvempi. Tuotantovolyymeillä painottamattomien hintojen vertailu on siksi myös paikallaan.

Fortumin kaukolämpö Espoossa ja Joensuussa edullisempaa kuin kaukolämpö keskimäärin

Tuotantotapaan perustuvat vertailut Energiateollisuuden tilastoissa osoittavat, että energiatehokkaassa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa tuotettu kaukolämpö on keskimäärin selvästi edullisempaa kuin erillinen lämmöntuotanto.

Painottamattomassa valtakunnallisessa hintavertailussa Fortumin kaukolämmön hinnat sen pääkaukolämpöalueilla Espoossa ja Joensuussa ovat edullisempia kuin Suomessa kaukolämpö keskimäärin. Viime vuosina Fortum on panostanut näiden alueiden energiantuotantoon mittavilla yhteistuotantoa ja toimitusvarmuutta lisäävillä investoinneilla. Lisäksi Fortum on pyrkinyt systemaattisesti pienentämään tuotantonsa ympäristövaikutuksia vähentämällä hiilen ja öljyn käyttöä.

Fortum pyrkii pitämään kaukolämmön hinnan mahdollisimman vakaana, mikä edesauttaa kiinteistöjen ja taloyhtiöiden taloudenpidon suunnitelmallisuutta.  Kaukolämmön hintoja tarkistetaan kustannuskehityksen mukaan pääosin kerran vuodessa.

Tulevaisuuden asiakashintoihin muutospainetta aiheuttavat valtiovarainministeriön kaavailemat fossiilisiin polttoaineisiin kohdistuvat polttoaineverojen korotukset vuoden 2011 alusta. Energiateollisuus ja Fortum pyrkivät kuitenkin vaikuttamaan siihen, että päästökauppa olisi ainoa ohjausmekanismi hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja kaukolämmölle syntyvä verorasitus pidettäisiin kohtuullisena.

Mittavia investointeja ympäristön hyväksi

Tärkeä osa kaukolämpötoiminnan kehittämistä on pyrkimys kestävän kehityksen mukaiseen, ympäristövastuulliseen toimintaan. Espoossa Fortum on investoinut merkittävästi uuteen, hiilen käyttöä tuntuvasti vähentävään tuotantoon ja toimitusvarmuutta parantavaan laajaan kaukolämmön siirtoverkkoon. Joensuussa on puolestaan lisätty uutta biopolttoaineisiin perustuvaa tuotantoa ja Järvenpäässä korvataan vanhaa öljyyn perustuvaa tuotantoa uudella maakaasukäyttöisellä lämpölaitoksella. Hangossa otettiin vuoden vaihteessa käyttöön uusi kotimaista puuhaketta käyttävä lämpölaitos.

Fortumin tavoitteena on pitää kaukolämpö pitkäjänteisesti hinnaltaan kilpailukykyisenä ja hintakehitys vakaana. Investoinnit ympäristömyötäiseen sähkön ja lämmön yhteistuotantoon jatkuvat ja innovatiivisia ratkaisuja muun muassa teollisuudessa syntyvien hukkalämpöjen hyödyntämiseksi kehitään jatkuvasti.

7.4.2014