Vastine Kati Ruohomäen kirjoitukseen Kauppalehden Debatti-palstalla 11.10.2012

​Päästökauppa tuo uusia mahdollisuuksia


Kati Ruohomäki kirjoitti 11.10. Debatti-palstalla otsikolla ”Päästöoikeuksien leikkaaminen uusi isku elinkeinoelämälle?”. Hän pitää komission heinäkuisia, EU:n päästöoikeuksien huutokauppaa koskevia muutosehdotuksia vahingollisina Suomelle.

EU:n markkinaehtoinen päästökauppa on toiminut juuri niin kuin on suunniteltukin. Järjestelmä on luonut eurooppalaisen hinnan hiilidioksidipäästöille ja vähentänyt päästöjä tavoitteiden mukaisesti. Päästökauppa ei kuitenkaan ole saanut toimia täysin markkinaehtoisesti, vaan Eurooppaan on luotu samaan aikaan päästökaupan kanssa päällekkäisiä, ei-markkinaehtoisia ohjauskeinoja, kuten uusiutuvan energian tuet ja energiatehokkuuden edistämistoimet. Varsinkin uusiutuvan energian tuet ovat valtaosin kansallisia ja ristiriidassa yhteisen eurooppalaisen markkinakehityksen kanssa.

Näillä on vesitetty päästökaupan ohjausvaikutuksia. Euroopan talouden alamäki ja siitä johtuva päästöoikeuksien ylijäämä ovat entisestään heikentäneet ohjausvaikutuksia varsinkin, kun uusiutuvan energian tuet eivät ole päästökaupan tavoin joustaneet taloustilanteen mukaan.

Päästökaupan tulee olla ensisijainen keino päästöjen vähentämiseksi ja vähäpäästöisen energiatulevaisuuden rakentamiseksi. Tavoitteena pitäisi olla entistä globaalimpi järjestelmä. Suunnitelma Australian ja EU:n järjestelmien linkittämiseksi onkin merkittävä ensiaskel tähän suuntaan.

On myös asetettava riittävän kunnianhimoiset pitkän aikavälin päästövähennystavoitteet vuoteen 2030 ja määriteltävä päästökaupan päästökatto. Jo päästökauppakaudella 2013-2020 tulee järjestelmää korjata poistamalla ulkoisten, päästökaupan kanssa päällekkäisten ohjauskeinojen vaikutus. Komission ehdotus huutokaupattavien päästöoikeuksien siirtämisestä kauppakauden loppupuolelle (backloading) on välttämätön, muttei riittävä toimenpide. Päästöoikeuksia on poistettava markkinoilta riittävä määrä pysyvästi (set-aside). Vain näin palautetaan luottamus järjestelmään ja kannustetaan päästöttömän energiantuotannon investointeihin. Sen jälkeen on toteutettava päästökaupan rakenteelliset muutokset.

Päästökaupalla voidaan luoda aitoa imua puhtaille teknologioille. Tämä on parhaillaan hallituksen valmistelussa olevan Puhtaan energian ohjelmankin keskeinen tavoite ja loisi Suomelle vientimahdollisuuksia. Aidosti markkinoiden pelisäännöillä toimiva päästökauppa on huomattavasti tehokkaampi ja kansantaloudelle edullisempi keino kannustaa puhtaisiin investointeihin kuin kuhunkin yksittäistapaukseen räätälöidyt kansalliset ”tilkkutäkkituet”.  Päästöoikeuksien leikkaaminen on enemmänkin uusi mahdollisuus kuin isku suomalaiselle elinkeinoelämälle.

Kari Kankaanpää
Kestävän kehityksen päällikkö
Fortum

17.10.2012