Vastine Kauppalehden Debatti-palstalla käytyyn Fortumia koskevaan keskusteluun 2.10.2012

Fortum täsmentää


Erkki Rissanen esitti maanantaina 1. lokakuuta Kauppalehden Debatti-palstalla Fortumia koskevia näkemyksiä. Erityisesti muutama seikka ansaitsee tulla täsmennetyksi.
 
Kirjoittaja kritisoi Fortumin kotimaisten investointien vähyyttä. Fortum kuitenkin investoi jatkuvasti myös Suomeen. Kotimaassa Fortum on mukana mittavassa Olkiluodon ydinvoimalahankkeessa, minkä lisäksi rakennamme mm. Järvenpäähän biovoimalaitosta ja Joensuuhun pyrolyysiteknologiaan perustavaa bioöljylaitosta. Mielellämme olisimme investoineet Suomeen enemmänkin, jos se olisi ollut mahdollista.
 
Erkki Rissanen ei myöskään lämpene Venäjän investoinneille. On kuitenkin hyvä muistaa 2,5 miljardin euron investointiohjelman laajuus: kahdeksasta uudesta yksiköstä on käyttöön otettu kolme yksikköä. Kun kaikki uudet yksiköt ovat valmiina vuoden 2014 jälkeen, Fortumin sähkön- ja lämmöntuotanto Venäjällä on kasvanut merkittävästi. Uusi kapasiteetti tulee valmistuttuaan tuomaan tulosparannusta.
 
Kirjoittaja kantaa huolta myös yhtiön hiilidioksidipäästöistä. Niin kotimaiset kuin ulkomaisetkin uudet yksiköt tulevat omalta osaltaan pienentämään Fortumin hiilidioksidipäästöjä. Jo nyt koko Fortumin hiilidioksidipäästöt jäävät runsaaseen puoleen alan keskiarvosta. EU-alueen sähköntuotannostamme jo 85 % on hiilidioksidipäästötöntä. Ilmaston lämpenemisen näkökulmasta huoli on luonnollisesti aiheellinen ja jatkamme edelleen panostuksia päästöttömiin energiantuotantomuotoihin.
 
Mielipidekirjoittajan esittämä toive siitä, että Fortum keskittyisi ainoastaan kotimaisen energiahuollon turvaamiseen, ei valitettavasti voi toteutua. Suomi on muiden maiden tavoin avannut energiamarkkinat kilpailulle. Maamme ei myöskään ole erillinen energiasaareke, vaan osa yhteispohjoismaisia energiamarkkinoita ja kehitys vie jo kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita.
 
Erkki Rissanen on ihan oikeassa siinä, että energiapoliittinen keskustelu on tärkeää. Sitä ei käydä liikaa varsinkin, kun kyse on tärkeästä sektorista ja yhtiöstä, joka vaikuttaa sekä valtion että muiden yli 100 000 suomalaisen osakkeenomistajan tuloihin ja suomalaisten hyvinvointiin yleisemminkin.
 
Esa Hyvärinen
Yhteiskuntasuhteet
Fortum

 

17.10.2012