Vastine sähkökatkotiedotusta koskevaan mielipidekirjoitukseen Salon Seudun Sanomissa

Sähkökatkoista tietoa useiden kanavien kautta


Nimimerkki "Entinen asiakas" moitti Salon Seudun Sanomissa 2.10.12 Fortumin tiedotusta sähkökatkoista.

On ymmärrettävää, että arvio sähköjen palautumisesta on sähköttömille erityisen tärkeä tieto. Olemmekin pyrkineet kehittämään palveluitamme siten, että tämä tieto olisi mahdollisimman hyvin asiakkaidemme saatavilla.

Tietoa sähkökatkoista saa Fortumista useita eri kanavia pitkin. Vikapäivystyksemme palvelee maksutta ympäri vuorokauden numerossa 0800 1 95011.

Asiakas saa palvelussa postinumeron näppäiltyään automaattisen tiedon kaikista kyseisen alueen sähköverkkovioista, jotka Fortumilla on tiedossa. Tämän jälkeen hänellä on niin halutessaan mahdollisuus keskustella asiakaspalvelijan kanssa.

Nauhoitteeseen päivittyy myös tieto viankorjauksen arvioidusta kestosta. Vian aiheuttaja ilmoitetaan nauhoitteessa heti, kun se on selvillä.

Fortumin internetsivuilla osoitteessa www.fortum.fi/vikapaivystys on karttapalvelu, joka toimii myös älypuhelimissa. Palvelu näyttää sähköttömien asiakkaiden määrän sekä arvion viankorjauksen kestosta vikapaikkakohtaisesti. Palvelua päivitetään noin 15 minuutin välein.

Maksuttoman Sähkövahtipalvelumme tilaajat saavat matkapuhelimeensa tai sähköpostiinsa ajantasaista tietoa keskijänniteverkon vioista ja korjausten etenemisestä. Ohjeet palvelun käyttöönottamiseksi löytyvät Fortumin verkkosivuilta www.fortum.fi/sahkovahti.

Joukkoviestimien kautta tiedotetaan laajoissa ja pitkäkestoisissa sähkökatkotilanteissa, joissa paljon asiakkaita on sähkönjakelun ulottumattomissa yhtä aikaa.

Toivottavasti edellä mainituista kanavista on jatkossa hyötyä kirjoittajalle ja muillekin asiakkaillemme, mikäli sähkökatko sattuu eteen.

Karoliina Lehmusvirta
Viestintäpäällikkö
Fortum Sähkönsiirto 

8.10.2012