53 yrityksen yhteinen kirje Euroopan komissiolle päästökaupan uudistuksen vauhdittamiseksi

Yhtiöt, Fortum mukaan lukien, vaativat komissiolta päästökaupan rakenteellista uudistusta koskevan lakialoitteen luonnoksen julkaisemista ennen vuoden loppua, jotta päästökauppa pysyy keskeisenä välineenä EU:n ilmastopolitiikassa.

​Komission puheenjohtajalle José Manuel Barrosolle on lähetety kirje, jonka on allekirjoittanut 53 yritystä ja elinkeinoyhdistystä. Yhdessä nämä organisaatiot edustavat yhteensä 1,5 miljoonaa työpaikkaa muun muassa energia-, finanssi-, liikenne-, rakennus-, tietoliikenne- ja kaupan alalla sekä koneteollisuudessa.

Yhtiöt, Fortum mukaan lukien, vaativat komissiolta päästökaupan rakenteellista uudistusta koskevan lakialoitteen luonnoksen julkaisemista ennen vuoden loppua, jotta päästökauppa pysyy keskeisenä välineenä EU:n ilmastopolitiikassa ja mahdollistaa CO2-päästövähennystavoitteen saavuttamisen.

Lue kirje

 

Takaisin