Kannanotot ja vastineet


Energiakysymysten merkitys kasvaa yhteiskunnassamme jatkuvasti: ilmastonmuutos, toimitusvarmuus ja sähkön hinta ovat jo nyt osa jokapäiväistä keskustelua. Aktiivisena yrityskansalaisena Fortum osallistuu julkiseen keskusteluun ja tarjoaa asiantuntemuksensa myös päättäjien ja kansalaisjärjestöjen käyttöön. Annamme mielellämme rakentavia ehdotuksia uusien aloitteiden ja lainsäädännön pohjaksi sekä käymme aktiivista keskustelua viranomaisten ja päättäjien kanssa energiasektorin keskeisistä kysymyksistä.

 

Näillä sivuilla voit tutustua Fortumin kantaan energiakysymyksissä sekä lukea energia-asioita ja yhtiötämme koskeviin uutisiin ja kirjoituksiin laatimiamme vastineita.

 

 

  
 

Valitse  

Päiväys, aika Aihe
20.6.2017 13:00 EET

Jorma Ollila esittää useita tärkeitä ehdotuksia pohjoismaisen energiayhteistyön parantamiseksi - ministerien tehtävänä on nyt toteuttaa ne

6.6.2017 12:30 EET

Fortumin lausunto keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta (KAISU)

1.12.2016 13:20 EET

Fortum: Euroopan komissio ottaa tärkeän askeleen kohti markkinaehtoisempaa puhdasta ja fiksua energiamaailmaa

15.9.2016 15:12 EET

Fortumin kommentti Fingridin keskustelupaperiin sähkömarkkinoiden kehittämisestä

6.9.2016 13:36 EET

Fortumin kommentti päästökauppakeskusteluun: Tuemme päästöoikeuden lattiahintaa

20.5.2016 15:31 EET

Kolme pohjoismaista energiayhtiötä esittävät toimenpiteitä EU:n päästökaupan vahvistamiseksi

13.5.2016 11:41 EET

Fortumin vastaus EU:n bioenergiaa koskevaan konsultaatioon: bioenergiapolitiikkaan kaivataan harmonisointia ja pitkäjänteisyyttä

Fortum on vastannut Euroopan komission julkiseen konsultaatioon koskien 2020-luvun kestävää bioenergiapolitiikkaa.

22.2.2016 14:00 EET

Valmet ja Fortum: yhtenäiset EU-tason kestävyyskriteerit bioenergialle

Valmet ja Fortum haluavat vauhdittaa bioenergian kestävää käyttöä ja toivovat EU:n antavan vielä kuluvan vuoden aikana bioenergian kestävyyttä koskevan ehdotuksen.

9.2.2016 10:20 EET

Fortumin kannanotto EUn ilmastopolitiikan kehitykseen

Fortumin kannanotto EU:n ilmastopolitiikan kehitykseen

20.1.2016 10:26 EET

Fortumin vastaus julkiseen kuulemiseen Euratom-sopimuksen investointien ilmoitusmenettelyistä

​Fortum on 20.1.2016 toimittanut vastauksensa Euroopan komission julkiseen kuulemiseen, joka koskee Euratom-sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien ydinenergia-alan investointien ilmoitusmenettelyjä.