Energiayhtiöt: Vuoteen 2030 tähtäävän ilmasto- ja energiapolitiikan tulisi perustua yhteen päästötavoitteeseen

Joukko eurooppalaisia energiayhtiöitä, Fortum mukaan lukien, vetoavat Euroopan komissioon, jotta se pikaisesti asettaisi sitovan kasvihuonekaasujen vähentämistavoitteen vuodelle 2030.

Yhtiöt edustavat energia-alan tutkimusta, innovaatiota, tuotantoa, jakelua ja myyntiä.


Ote kannanotosta:

Me tuemme EU:n pyrkimystä vähähiilisyyteen sekä energiapolitiikan kolmea tavoitetta: kilpailukykyä, kestävää kehitystä ja toimitusvarmuutta. Avainkysymys ei olekaan enää päästöjen vähentäminen, vaan se, miten se tehdään tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

1. Vetoamme komissioon kunnianhimoisen ja sitovan päästötavoitteen pikaisesta määrittelemisestä ja asettamisesta vuodelle 2030. Energia-alan investoinnit edellyttävät vakaata ja pitkäaikaista poliittista viitekehystä, sillä päätökset tehdään pitkällä tähtäyksellä ja vaativat merkittäviä resursseja.

2. Ilmasto- ja energiapolitiikan vuodelle 2030 tulisi perustua yhteen päästötavoitteeseen.

3. Myös uusiutuvan energian ja muun vähähiilisen teknologian kestävää kehittämistä varten tulisi luoda poliittinen viitekehys.

Lue koko englanninkielinen kannanotto alla olevasta linkistä.

Takaisin