Fortumin kannanotto kansainvälisen ydinvastuujärjestelmän vahvistamiseen

Fortum pitää tärkeänä vahvaa ydinvastuujärjestelmää ja tavoitetta säilyttää ydinturvallisuuden korkea taso EU:ssa.

Euroopan komissio kuuli syksyllä 2013 eri ydinvoimatoimijoiden näkemyksiä ydinvastuuseen liittyen. Ydinvastuuta koskevaa sääntelyä ohjaavat pitkälti kansainväliset yleissopimukset, joista merkittävimmät ovat Wienin ja Pariisin ydinvastuusopimukset. Tällä hetkellä osa jäsenvaltioista, mukaan lukien Suomi, kuuluu Pariisin ydinvastuujärjestelmään, kun taas osa jäsenvaltioista kuuluu Wienin järjestelmään. Tämän lisäksi osa EU-jäsenvaltioista ei kuulu kumpaankaan järjestelmään. Komissio onkin julkisella kuulemisellaan selvittänyt eri toimijoiden näkemyksiä tarpeesta kehittää EU:n yhteistä lähestymistapaa ydinvastuukysymykseen.


Fortum pitää tärkeänä vahvaa ydinvastuujärjestelmää ja tavoitetta säilyttää ydinturvallisuuden korkea taso EU:ssa. Fortum lähtee kannassaan siitä, että kansainvälistä ydinvastuujärjestelmää tulisi ensisijaisesti vahvistaa siten, että EU-jäsenvaltiot ja muut maat liittyisivät kansainvälisiin ydinvastuusopimuksiin sopimuspuoliksi sekä allekirjoittaisivat ja ratifioisivat Wienin ja Pariisin ydinvastuujärjestelmän yhdistävän ns. yhteispöytäkirjan. Myös Euratom-yhteisön liittyminen kansainvälisiin ydinvastuusopimuksiin voisi tuottaa lisäarvoa.Takaisin