Fortumin kommentti EU:n energiariippuvuudesta ja toimitusvarmuudesta

Viimeaikaiset poliittiset tapahtumat ovat ymmärrettävästi nostaneet EU:n energiariippuvuuden ja energian toimitusvarmuuden poliittisen keskusteluun ytimeen.

​Se onkin aihe, joka tulee asianmukaisesti sisällyttää EU:n 2030 energia- ja ilmastopolitiikkaan.

EU:n komissio valmistelee parhaillaan selvitystä EU:n energiariippuvuudesta sekä toimenpidesuunnitelmaa riippuvuuden vähentämiseksi. Fortum haluaa osallistua tähän työhön seuraavin kommentein:

• Tehokkain tapa parantaa EU:n sisäistä toimitusvarmuutta on muodostaa täysin integroidut energian sisämarkkinat
• Vahva ilmastopolitiikka ja yksi yhteinen hiilidioksidin päästövähennystavoite edistävät myös toimitusvarmuutta EU:ssa
• Esteet energiatehokkuutta edistävien toimenpiteiden käyttöönotolta tulee poistaa ja markkinaehtoisuutta edistää
• Yhteistyön parantaminen EU:n naapurimaiden kanssa edistää Euroopan energiamarkkinoiden yhdentymistä


Lue Fortumin kommentti kokonaisuudessaan linkistä alla (englanniksi).

 

 

Takaisin