Fortumin lausunto Eduskunnan talousvaliokunnalle

​Eduskunnan talousvaliokunnan HE 88/2014 vastauspyyntö yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä, tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

 

 

 

Takaisin