Fortumin näkemyksiä vuoden 2020 jälkeisistä hiilivuotosäännöistä

Fortumin vastaus (31.7.2014) EU komission sidosryhmäkonsultaatioon koskien päästökauppajärjestelmän vuoden 2020 jälkeisiä hiilivuotosäännöksiä. Löydät vastauksen kokonaisuudessaan sivun alareunan linkeistä.

Teollisuus on sähköalan keskeinen asiakasryhmä, jonka kilpailukyky on turvattava. Tähänastinen kokemus ei kuitenkaan osoita selkeää hiilivuotoa tapahtuneeksi teollisuussektoreilla. Teollisuuden tukitoimien ei siksi tule olla itsestään selviä, vaan niiden tulee perustua säännölliseen ja huolelliseen arviointiin. Hiilivuodon riskin pitäisi joka tapauksessa pienentyä tulevaisuudessa, kun ilmastonmuutoksen hillintätoimien oletetaan tulevan entistä globaaleimmiksi.

Hiilivuotosektoreille tarvitaan ennustettavat ja yhtenäiset EU-tason säännöt. Kriteereitä ei tulisi tehdä monimutkaisemmiksi, vaan päinvastoin yksinkertaistaa.

Päästöoikeuksien ilmaisjako on tarkoituksenmukaisin suoran tuen muoto. Itse asiassa ilmaisjako on monissa tapauksissa osoittautunut johtavan merkittävään teollisuuden yliallokaatioon. Tulevaisuudessa tulisi harkita dynaamisempaa todelliseen päästöoikeuksien tarpeeseen perustuvaa jakoa.

Epäsuorat tukitoimenpiteet (kuten lisääntyvien energiakustannusten kompensointi) teollisuudelle tulisi tehdä päästökauppajärjestelmän ulkopuolella, jotta vältetään sen ohjausvaikutuksen heikkeneminen. Ihannetapauksessa kyseisen (kansallisen) kompensaation tulisi perustua EU-tason kriteereihin. Kompensaation rahoituksen tulisi olla peräisin huutokauppatuloista tai sähkön liikevaihtoverosta, koska nämä tulot kasvavat päästöoikeuksien ja sähkön hinnan noustessa. NER300 –rahoituksen kaltainen EU-tason rahasto voisi olla eräs rahoitusvaihtoehto.

 

 

Takaisin