Huoltovarmuudesta kannattaa keskustella

Sähkönkulutuksen kattamiseksi tarvitaan joka hetki riittävä sähköntuotantokapasiteetti. Julkisessa keskustelussa termit toimitusvarmuus ja huoltovarmuus menevät kuitenkin usein sekaisin.

​Normaaliolosuhteissa kysyntä katetaan pääsääntöisesti yhteispohjoismaiselta sähkömarkkinalta Nord Pool -pörssin kautta. Pohjois-Euroopan sähkömarkkinalla on nykyisin ylitarjontaa, joten toimitusvarmuus kilpailukykyisellä hinnalla on turvattu. Markkina on kuitenkin muutoksissa - Pohjoismaissakin on käynnissä siirtyminen perinteisistä säädettävistä voimalaitoksista uusiutuviin energialähteisiin.


Eri tukien avulla erityisesti tuulivoiman tuotanto on lisääntynyt Suomessa ja muissa Pohjoismaissa voimakkaasti, mikä alentaa sähkön markkinahintaa, mutta samalla heikentää ilman tukia toimivien voimalaitoksien kannattavuutta. Koska voimalaitoksien toiminnan jatkaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa, on sähkömarkkinoilta poistunut tai poistumassa muutamia lauhdevoimalaitoksia.


Yhtä aikaa sähköjärjestelmän muutoksien kanssa taloudellinen ja muu epävarmuus Euroopassa on lisääntynyt. Vastineena muuttuneisiin olosuhteisiin on Suomessa nostettu keskusteluun sähköntuotannon huoltovarmuusreservi.

Huoltovarmuudella tarkoitetaan varautumista normaalista poikkeaviin olosuhteisiin. Sähkön käyttäjien kannalta sähköntuotannon huoltovarmuusreservi olisi eräänlainen vakuutus sellaista poikkeustilannetta varten, jossa markkinaehtoinen sähköntuotantokapasiteetti ei jostain syystä olisi riittävä. Sähköjärjestelmän toimivuus kaikissa oloissa on kriittistä koko yhteiskunnan toimivuuden ja väestön turvallisuuden kannalta.

Fortum on tilannut Gaia Consulting Oy:ltä keskustelupaperin mahdollisen huoltovarmuusreservin toteutuksesta Suomessa. Työn kuluessa keskusteluun ovat osallistuneet jo Energiateollisuus ry, Fingrid, Huoltovarmuuskeskus, Metsäteollisuus ry:stä, Suomen ElFi  sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Keskustelua kannattaa tästä myös jatkaa - ennen kuin tehdään peruuttamattomia päätöksiä.


Lue keskustelupaperi:

 

Takaisin