Kommentti Piia Aatolan ja Kimmo Ollikan kirjoitukseen HS:n Vieraskynässä 21.2.2014 "EU:n ilmastopolitiikan hintaan voidaan vaikuttaa" (HS 27.2.2014)

​Piia Aatola ja Kimmo Ollikka kirjoittivat HS:n Vieraskynässä 21.2.2014 osuvasti otsikolla ”EU:n ilmastopolitiikan hintaan voidaan vaikuttaa”. Jutun mukaan päästökaupan muutosehdotus on hyvä, mutta se on suunniteltava vielä huolellisemmin.

Päästömarkkinoilla on vuosia vallinnut ylitarjonta ja matala hintataso. Komission ehdottama päästökaupan vakausmekanismi on erinomainen korjaus tilanteeseen. Mekanismi vakauttaa päästöoikeuden hintavaihteluita ja lisää ennustettavuutta säätelemällä automaattisesti päästöoikeuksien määrää markkinoilla.

Vakausmekanismin ehdotetaan käynnistyvän vuonna 2021. Tämä onkin ehdotuksen merkittävin epäkohta. Uudistus on syytä ottaa käyttöön jo päästökauppakaudella 2013-2020 ja kytkeä se vastikään sovittuun backloading-menettelyyn. Näin vältytään suurilta hintavaihteluilta vuosikymmenen vaihteessa.

Tärkeintä päästökaupan tulevaisuuden kannalta on saada nopea poliittinen päätös vähintään 40 %:n päästötavoitteesta vuodelle 2030. Sen pohjalta tulee määrittää päästökauppaan kuuluvien toimialojen tavoite, jonka tulee olla vähintään 2,2 % vuodessa jo ennen vuotta 2021.

Ehdotetuilla vakausmekanismin säännöillä muutokset markkinoiden toimintaan ovat sangen hitaita, jopa kymmeniä vuosia. Ennen mekanismin käyttöönottoa tulee arvioida, riittävätkö päästökauppasektorin tavoitteen tiukennus ja backloading-menettely elvyttämään markkinoita riittävästi vai tuleeko vakausmekanismin laskentasäännöt laatia alun alkaenkin ehdotettua nopeammin markkinoihin vaikuttaviksi.

Nyt jos koskaan on huolehdittava eurooppalaisen teollisuuden toimintaedellytyksistä ja kilpailukyvystä. Riittävä hinta hiilidioksidipäästöille on edullisin tapa vauhdittaa vähäpäästöisiä investointeja ja edistää vihreää taloutta myös globaalisti.

Fortum ollut aktiivisesti edistämässä vakausmekanismin kehittämistä, koska uskomme, että hintavaihteluiden vähentyminen on sekä teollisuuden, kuluttajien että energian tuottajien etu.


Kari Kankaanpää
Kestävän kehityksen päällikkö
Fortum Oyj

 

Takaisin