Selkeämpää ilmasto- ja energiapolitiikkaa − näkemyksiä EU:n linjauksiksi vuodelle 2030

EU:n ilmasto- ja energiapolitiikkaa tulee kehittää yksinkertaisemmaksi, selkeämmäksi ja johdonmukaisemmaksi.

​EU:n ilmasto- ja energiapolitiikkaa tulee kehittää yksinkertaisemmaksi, selkeämmäksi ja johdonmukaisemmaksi. Mahdollisimman kustannustehokas siirtyminen vähähiiliseen energiajärjestelmään edellyttää myös hyvin toimivia ja integroituja energian sisämarkkinoita.  

Yleinen kehitys EU:ssa näyttää tällä hetkellä kulkevan kohti kansallisia ratkaisuja sekä energiamarkkinoiden että ilmastopolitiikan alueilla. Uusiutuvan energian tukijärjestelmät ovat aiheuttaneet markkinaehtoisesti toimivalle sähköntuotantokapasiteetille kannattavuusongelmia, minkä seurauksena eräissä maissa on jo otettu käyttöön erilliset tukimekanismit vara- ja säätövoimana käytettävälle tuotantokapasiteetille. Päästökaupan heikkoa ohjausvaikutusta pyritään puolestaan korjaamaan kansallisilla hiilidioksidiveroilla ja muilla vastaavilla toimilla.

 
 

Sitova tavoite päästövähennyksille

EU:n kilpailukyvyn ja kustannustehokkuuden näkökulmasta tavoitteena tulee olla vahva EU-tason politiikka yhdistettynä EU-tason ohjauskeinoihin.

 

Pitkäaikaisiin investointeihin sitoutuvalle energiateollisuudelle on tärkeintä saada mahdollisimman nopeasti selvyys tulevan energia- ja ilmastopolitiikan arkkitehtuurista. Fortumin mielestä vuoteen 2030 tähtäävän politiikan tulee perustua yhden ohjaavan tavoitteen malliin eli kunnianhimoiseen ja sitovaan hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteeseen, jonka toteuttamisessa EU:n vahvistettu päästökauppajärjestelmä on keskeisin keino.

 

Mahdolliset lisätavoitteet uusiutuvalle energiantuotannolle tai energiatehokkuudelle pitää asettaa ainoastaan ohjeellisena ja siten, ettei näiden tavoitteiden toteuttaminen vesitä päästökaupan toimivuutta nykyisen, kolmeen tavoitteeseen perustuvan mallin tavoin.

 

Fortum ehdottaa myös harkittavaksi energian sisämarkkinoiden kehittämiseksi nykyistä sitovampaa tavoitetta rajat ylittävän sähkönsiirtoverkoston kehittämiselle. Komission energia- ja ilmastopolitiikasta vastaavat pääosastot tulisi yhdistää, jotta EU:n energia- ja ilmastopolitiikan välinen koordinaatio tehostuisi. Päästökauppajärjestelmän ohjausvaikutusta on parannettava sitovan päästövähennystavoitteen lisäksi rakenteellisilla toimilla, joista erityisesti  päästöoikeuksien määrää säätelevä automaattinen vakausmekanismi vaikuttaa Fortumin mielestä lupaavalta vaihtoehdolta.

 

Fortumin englanninkielinen kannanotto kokonaisuudessaan löytyy alla olevasta linkistä.

 

 

 

 

Takaisin