Kommentti mielipidekirjoitukseen HS 16.3.2011: Öljyonnettomuuksiin on varauduttu ydinvoimalassa

​Matti Naavasalo kysyi (HS Mielipide 16.3.), miten Loviisan voimalaitoksella on varauduttu Suomenlahdella tapahtuvan öljyonnettomuuden varalta.

Voimalaitoksella käyttöönotettavat keinot riippuvat laitoksen käyttötilanteesta ja öljypäästön sijaintipaikasta. Tehoajolla oleva laitos ajetaan tarvittaessa alas ja jäähdytysveden otto käännetään poistopuolelle, joka on eri puolella voimalaitossaarta.

Suuressa öljyonnettomuudessa öljy voi lähestyä myös tätä vedenottoa. Tällöin on mahdollista siirtyä laitosalueen sisäiseen jäähdytyskiertoon. Näin jäähdytystä on mahdollista jatkaa vuorokauden verran. Sisäisen jäähdytyskierron vesi lämpenee vähitellen. Mikäli jäähdytysvettä ei voida edelleenkään ottaa merestä, voi laitos jäähdyttää puhaltamalla sekundääripiirin puhdasta vettä ilmakehään. Tätä voidaan jatkaa useiden päivien ajan ilman lisäveden tarvetta. Mikäli ongelmallinen tilanne jatkuisi, puhdasta vettä kuljetetaan laitokselle. Vettä tarvitaan noin 20 kuutiometriä tunnissa.

Jos laitos on öljyonnettomuuden sattuessa vuosihuollossa, on jäähdytysveden tarve jo lähtökohtaisesti pienempi. Tällöin käytetään samoja toimenpiteitä sisäiseen jäähdytyskiertoon asti. Höyryn ulospuhallusta ei kaikissa vuosihuollon vaiheissa voida käyttää, mutta toiminto saadaan käyttöön noin vuorokaudessa vuosihuollon ajankohdasta riippumatta. Mikäli öljyistä merivettä on päässyt kaikista varotoimista huolimatta jäähdytysjärjestelmiin, on laitosta jäähdytettävä edellä kuvatulla höyryn ulospuhalluksella ja aloitettava tarpeelliset puhdistustoimet.

Osana pitkäjänteistä turvallisuuden parantamista Fortum suunnittelee merivesijäähdytykselle rinnakkaista jäähdytysjärjestelmää. Tämä parantaisi edelleen turvallisuutta erityisesti laitosten seisokkitilojen aikana öljyonnettomuuksien ja myös esimerkiksi voimakkaan leväesiintymän varalta.


Peter Tuominenedunvalvontapäällikkö Fortum, Power-divisioona

 

 

 

Takaisin