Pohjoismaiset sähkön vähittäismarkkinat agendalla Pohjoismaiden energiaministerikokouksessa - Suomenkin tulisi tukea sähkön yhteislaskutusta

Yhteisten pohjoismaisten sähkön vähittäismarkkinoiden kehitys on edennyt hitaasti viime vuosina.

Yksi kehitystä jarruttava kysymys on siirtyminen kattavaan, myyjäkeskeiseen markkinamalliin (Supplier Centric Model eli SCM), jonka keskeinen elementti on pakollinen sähkön yhteislaskutus. Tässä mallissa myyntiyhtiö laskuttaa yhdellä laskulla asiakkaita sähköstä, sähkön siirrosta ja veroista.

Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa myyjäkeskeiseen malliin ja yhteislaskutukseen siirtymiselle on selkeä poliittinen tuki ja sitä kannattaa myös pohjoismaisten energiaregulaattoreiden yhteistyöorganisaatio NordREG. Vaikka Suomi on muuten osoittanut tukensa myyjäkeskeiselle toimintatavalle, suhtautuu se kielteisesti sähkön yhteislaskutukseen.

Pattitilanteesta kärsivät niin kilpailu- ja kehittämishaluiset sähköyhtiöt kuin asiakkaatkin. Tällä hetkellä ainoastaan asiakkaat, jotka ostavat sekä energian että jakelun paikalliselta sähköyhtiöltä voivat saada yhden sähkölaskun. Nykytilanne asettaa asiakkaat eriarvoiseen asemaan, heikentää kilpailua sähkön vähittäismarkkinoilla ja hidastaa markkinoiden kehittymistä älykkääseen ja kuluttajaystävälliseen suuntaan.

Myyjäkeskeinen toimintatapa on kiistatta asiakasystävällisempi ja tehokkaampi nykymalliin verrattuna. Se selkeyttää myynti- ja jakeluyhtiöiden vastuita ja estää päällekkäisten rakenteiden muodostumista. Myyjäkeskeisessä mallissa asiakkaat olisivat yhteydessä sähkön myyntiyhtiöön tuotteiden, hintojen ja laskujen osalta. Verkonhaltijan rooliksi jäisi verkon käyttö, kunnossapito ja kehitys neutraalina markkinapaikkana kohti älykkäitä sähköverkkoja.

Ympäristöhaasteet ja teknologinen kehitys ohjaavat kohti energian älykkäämpää käyttöä. Asiakkaiden kannalta tämä tarkoittaa uusia mahdollisuuksia mutta myös hyvin monimutkaisia sopimuksia eri toimijoiden välillä. Tähän sähkön myyntiyhtiöt voivat tarjota yksinkertaisia ratkaisuja. Kilpailun lisääntyessä vähittäismarkkinoilla sähkön myyjät erottuvat kehittämällä tuotteita ja palveluita, joilla asiakkaat voivat vaikuttaa omaan ekologiseen jalanjälkeensä ja aktiivisesti säästää energiaa ja rahaa.

Energiatoimiala tarvitsee nyt selkeää poliittista ohjausta. Markkinaosapuolilla on eri käsityksiä sähkön vähittäismarkkinoiden kehityksestä ja konsensuksen aikaansaaminen on osoittautunut vaikeaksi. Suomen tulisikin osoittaa tahtotilansa sähkön vähittäismarkkinoiden kehittämiseksi markkinaehtoiseksi ja asiakaslähtöiseksi muiden Pohjoismaiden tavoin ja antaa tukensa valitun markkinamallin keskeiselle elementille, sähkön yhteislaskutukselle.

 

 

Takaisin