Uusi laki sähkön alkuperän varmentamisesta selkeyttää asiakkaan asemaa vihreän sähkön ostajana

Fortum suhtautuu myönteisesti lakiuudistukseen sähkön alkuperän varmentamisesta. Fortum on käyttänyt jo pitkään alkuperätakuita omien uusiutuvien sähkötuotteiden alkuperän varmentamisessa ja toiminut uuden lain tavoitteiden mukaisesti.

​Uusi laki selkeyttää ja yhdenmukaistaa tapaa, jolla vihreän sähkön tuotteita myydään kuluttajille. Järjestelmällä ajetaan asiakkaiden etua vihreän sähkön ostajana. Jatkossa kaikki vihreää sähköä myyvät yhtiöt käyttävät alkuperätakuita tuotannon varmentamisessa. Kaikki alkuperämerkitty tuotanto ja uusiutuvan energian myynti kootaan samaan keskitettyyn järjestelmään. Tämän ansiosta kuluttajansuoja paranee ja valvonta helpottuu.

Fortumin uusiutuvan energian tuotannosta valtaosa alkuperämerkitään ja alkuperätakuut myydään markkinoille. Sähkön myynnistä loppukäyttäjille Fortumissa vastaa Suomen osalta Fortum Markets Oy. Fortum Markets ostaa myymänsä sähkön sähköpörssistä. Lisäksi Fortum Markets Oy ostaa kaikelle myymälleen sähkölle alkuperätakuun, joko eurooppalaisen Guarantee of Origin (GoO) -järjestelmän mukaisen alkuperätakuun tai Suomen luonnonsuojeluliiton Ekoenergiamerkinnän mukaisen alkuperätakuun. Ulkopuolinen riippumaton tilintarkastaja tarkastaa vuosittain, että Fortum Markets on hankkinut myymäänsä uusiutuvan energian määrää vastaavan määrän alkuperätakuita. Kaikki Fortumin kuluttaja-asiakkailleen Suomessa myymä sähkö on 100% alkuperätakuilla varmennettua vesisähköä.

 

Takaisin