Fortumin pääekonomisti Simon-Erik Ollus: Uusiutuvan energiantuotannon lisääminen ei voi perustua vain tukiin

​"Energian sisämarkkinat Euroopassa ovat sirpaloitumassa ja energiapolitiikkaa leimaavat ristiriitaisten menettelytapojen lisäksi taannehtivat muutokset ja selkeän vision puute. Kirjava joukko kansallisia uusiutuvan energian tukimekanismeja vie eteenpäin kallista C02-päästöjen vähentämistä, joka on johtanut erilaisiin kapasiteettimarkkinamalleihin riittävän energiantuotannon varmistamiseksi", sanoo Fortumin pääekonomisti Simon-Erik Ollus. Ollus oli yksi pääpuhujista Pohjola Marketsin energiaseminaarissa 4.11.2013.

Päästöjä on vähennettävä ja uusiutuviin energianlähteisiin perustuvaa tuotantoa on lisättävä, mutta markkinaehtoisesti. Uusiutuvien energianlähteiden on kyettävä kattamaan myös balansointikustannuksensa, jotta järjestelmä pysyy tasapainossa. "Jos ilmastonmuutoksen torjumisen kustannukset nousevat liian korkeiksi, se voi vahingoittaa talouksiemme kilpailukykyä ja hyvinvointiammekin. Tuotantotukien sijaan uusiutuvien energianlähteiden kasvua pitäisi tukea päästöoikeuden hinnan sekä tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatioiden tukemisen kautta", Ollus linjaa.

 

Ei päällekkäisiä energia- ja ilmastotavoitteita

"Suomi on osa laajempia, eurooppalaisia energiamarkkinoita, eikä ilmastonmuutos tunne valtioiden rajoja. Vähähiilisyys vaatii sitoutumista ja ohjausta ja siksi Euroopassa on oltava yksi yhteinen energiamarkkina-alue, jossa on kaikille samat säännöt", Ollus jatkaa.

 

Kansallisista, huonosti suunnitelluista ja yhteiskunnalle kalliiksi tulevista uusiutuvan energian tukimekanismeista tulisi siirtyä kohti kilpailukykyä ja ilmastotavoitteiden saavuttamista tukevaa energiapolitiikkaa. Euroopan unionin olisikin siis mahdollisimman pian selkeytettävä vuoteen 2030 tähtäävät energia- ja ilmastotavoitteet. Pitkän tähtäimen päästövähennyksen saavuttaminen vaatii selkeät välitavoitteet ja tavoitteiden tulee koskea vain ja ainoastaan kasvihuonekaasupäästöjä. Päästökaupan kanssa päällekkäiset uusiutuvalle energialle tai energiatehokkuudelle asetetut tavoitteet vesittävät päästömarkkinoiden toimintaa, eikä niitä siksi tulisi jatkossa asettaa.

 

"Lisäksi EU:n päästökauppajärjestelmä on saatava kuntoon mahdollisimman pian. Nykyisellään päästökauppajärjestelmä ei ohjaa energiantuotantoa tai investointeja, koska päästöoikeuksien hinta on aivan liian alhainen erityisesti uusiutuvien energianlähteiden tukiin verrattuna", Ollus toteaa.

 

 

 

Takaisin