Vastine teollisuusneuvos Herkko Plitin kirjoitukseen HS 9.3.2012

Jokaisella on vastuu omista ydinjätteistään

Ydinjätteiden loppusijoituksesta on viime aikoina käyty julkisuudessa vilkasta keskustelua. Teollisuusneuvos Herkko Plitin yleisönosastokirjoitus (HS 9.3.2012) pakottamisesta yhteistyöhön ydinjätehuollossa vaatii muutamia täsmennyksiä. Sekä EU:n että Suomen lainsäädännön mukaan jokainen ydinjätehuoltovelvollinen vastaa itse omien jätteidensä loppusijoituksesta ja kaikista siihen liittyvistä kustannuksista. Muilla ydinvoimayhtiöillä tai valtiolla ei ole mitään velvollisuutta selvittää, huolehtia tai kustantaa yksittäisen toisen ydinvoimayhtiön jätteiden loppusijoitusta.

Pitkäaikaisturvallisuus on loppusijoitusratkaisussa kaikkein tärkein asia, kuten Herkko Plit toteaa. Säteilyturvakeskuksen (STUK) tehtävänä on varmistaa, että ydinjätehuoltovelvollisten suunnittelemat loppusijoitusratkaisut ovat kaikilta osin turvallisia. Valtion tehtävänä on osaltaan varmistaa, että ydinvoimayhtiöt pystyvät huolehtimaan omista velvoitteistaan, ydinjätehuolto mukaan lukien, ennen periaatepäätöksen, rakentamisluvan ja käyttöluvan myöntämistä. Ydinjätehuoltovelvollisen vastuita ei voi delegoida muille. Nyt käydyssä keskustelussa on piirteitä jotka viittaavat siihen, että yksittäisen ydinjätehuoltovelvollisen vastuita halutaan, jopa pakottamalla, osittain siirtää muiden toimijoiden kannettavaksi. Tämä sotii vahvasti sekä perustuslain turvaamaa yksityisen omaisuuden suojaa että osakeyhtiölakia vastaan.

Fortum ja TVO ovat huolehtineet kaikista ydinjätehuoltovelvoitteistaan. Haettaessa periaatepäätöstä Olkiluodon neljännelle yksikölle ja Loviisan nykyisiä reaktoreita korvaavalle reaktorille yhtiöt esittivät luotettavat ja turvalliset ratkaisut ydinjätehuollon järjestämiseksi. Fortumilla tai TVOlla ei ole mitään velvoitteita huolehtia toistensa tai muiden yhtiöiden ydinjätehuoltovelvoitteista. Yhtiöt voivat vapaaehtoisesti sopia yhteistyöstä, kuten Fortum ja TVO ovat tehneet, ja esittää yhteisiä ratkaisuja Säteilyturvakeskukselle ja valtiovallalle hyväksyttäviksi.

Yhteistyöhön pakottaminen on hyvin pitkä ja vaikea prosessi ja suomalaiselle oikeuskäytännölle vierasta. Mikäli yhtiöt eivät pääse vapaaehtoisesti sopimukseen yhteistyöstä, huolehtikoon jokainen ydinjätehuoltovelvollinen itse omista velvoitteistaan, kuten laki edellyttää.Peter Tuominen
Yhteiskuntasuhdepäällikkö
Fortum Power-divisioona

 

 

 

Takaisin