Myyty sähkönsiirtoliiketoiminta Ruotsissa

Ennen myyntiä Fortumin sähkönsiirtoliiketoiminta omisti ja ylläpiti Ruotsissa noin 71 000 kilometriä jakelu- ja alueverkkoja sekä siirsi sähköä noin Fortumin sähkönsiirtoverkosto Ruotsissa906 000 asiakkaalle. Yrityskaupalla ei ole välittömiä vaikutuksia asiakkaille.

Vuonna 2014 siirtoverkossa siirretyn sähkön kokonaismäärä oli 13,7 TWh. Fortumilla oli noin 17 %:n markkinaosuus paikallisesta sähkönsiirrosta Ruotsissa.

Fortumin myymät verkkoalueet sijaitsevat Ruotsin keski- ja länsiosissa ja Tukholman alueella.

Myydyn Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan avainlukuja vuonna 2014:
- Liikevaihto 634 milj. euroa
- Vertailukelpoinen liikevoitto 235 milj. euroa
- Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 365 milj. euroa
- Sidottu pääoma (kauden lopussa) 2 615 milj. euroa
- Investoinnit käyttöomaisuuteen 134 milj. euroa

3.6.2015