Anne Brunila: Ilmastoasioiden hallinnassa Fortum on arvioitu maailman parhaimmaksi sähkö- ja lämpöyhtiöksi

LEHDISTÖTIEDOTE 15.9.2011

Fortumin työlle kestävän kehityksen edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen
hillitsemiseksi on myönnetty kaksi merkittävää kansainvälistä tunnustusta:
Fortum arvioitiin maailman parhaimmaksi sähkö- ja lämpöyhtiöksi Carbon
Disclosure Leadership -indeksissä (CDLI) pistemäärällä 97/100 ja yhtiö
hyväksyttiin myös yhdeksännen perättäisen kerran Dow Jonesin kestävän
kehityksen indeksiin DJSI World. Fortum on ainoa pohjoismainen yhtiö
CDLI-indeksissä.

"Olemme todella iloisia, että Fortumin kunnianhimoiset ilmastotavoitteet,
toimintamme ilmastoasioissa sekä kattava ja läpinäkyvä raportointi ovat
saaneet tunnustusta CDLI-arvioinnissa", sanoo Fortumin yhteiskuntasuhteiden ja
kestävän kehityksen johtaja Anne Brunila.

Visio tulevaisuuden energiajärjestelmästä ohjaa Fortumin toimintaa

Fortumin pitkän aikavälin tavoitteena on siirtyä ns. aurinkotalouteen, jossa
energiantuotanto perustuu hiilidioksidipäästöttömiin ja uusiutuviin
energianlähteisiin. Myös yhtiön uudistetussa strategiassa on vahva yhteys
kestävän kehityksen tavoitteisiin. Fortumin toiminta taloudellisen ja
sosiaalisen vastuun sekä erityisesti ympäristövastuun alueella
ilmastonmuutoksen hillinnässä näkyvät yhtiön hyvänä sijoittumisena
kansainvälisissä kestävän kehityksen indekseissä.

"Viime vuoteen verrattuna paransimme tuloksiamme kaikilla kestävän kehityksen
osa-alueilla Dow Jonesin arvioinnissa. Toimintamaissaan Fortum on merkittävä
investoija ja työllistäjä, ja merkityksemme paikallisen hyvinvoinnin edistäjänä
on suuri. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että suorituskykymme taloudellisen
vastuun osalta parani selvästi. Lisäksi Fortum sai toimialansa korkeimmat
pisteet taloudellisen suorituskyvyn mittaus- ja seurantajärjestelmästään",
sanoo kestävän kehityksen johtaja Ulla Rehell.

Fortum kuuluu toimialansa parhaimmistoon myös työturvallisuuden ja
asiakassuhteiden hallinnassa sekä resurssien käytön tehokkuudessa. Lisäksi
yhtiön kokonaisvaltainen, kolmannen osapuolen varmentama
vastuullisuusraportointi huomioitiin arvioinnissa.

Dow Jones Sustainability -indeksiä varten arvioidaan maailman 2 500 suurimman
yrityksen kestävän kehityksen toimia. Vuonna 2011 indeksiin valittiin 342
yritystä. Carbon Disclosure Leadership -indeksi vertailee 52 Global 500 Index
-yrityksen ilmastotoimia.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Ulla Rehell, kestävän kehityksen johtaja, puh. 010 45 29251,
ulla.rehell@fortum.com

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin liikevaihto oli
6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi