Arviolta n. 700 milj. euron kertaluonteinen negatiivinen vaikutus Fortumin nettotulokseen OKG:n 1- ja 2-ydinvoimayksiköiden suunnitellusta sulkemisesta Ruotsissa

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.09.2015 KLO 14.20 EET

OKG AB:n hallitus on tänään päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen
14.10.2015, jotta se voi päättää Ruotsissa sijaitsevan Oskarshamnin
ydinvoimalaitoksen 1- ja 2 -yksiköiden sulkemisesta. OKG AB:n
enemmistöomistajana E.ON voi päättää yksiköiden sulkemisesta.

1-yksikölle päätös tarkoittaisi yksikön toiminnan lopettamista ja siirtämistä
alasajovalmiuteen, sen jälkeen kun haettu ympäristölupa on saatu arviolta
vuonna 2017 - 2019. Tarkka ajankohta riippuu ympäristölupaprosessista.

Laajojen turvallisuusparannusten johdosta kesäkuusta 2013 alkaen suljettuna
ollut 2-yksikkö ei palaisi toimintaan. Yksiköiden sulkemisprosessin arvioidaan
kestävän useita vuosia.

Fortum on arvioinut päätöksen taloudellisia vaikutuksia tällä hetkellä OKG
AB:lta käytettävissä olevien tietojen pohjalta. Fortum arvioi, että päätöksellä
on noin 700 miljoonan euron kertaluonteinen negatiivinen vaikutus yhtiön vuoden
2015 kolmannen neljänneksen nettotulokseen.

Fortum omistaa ruotsalaisten tytäryritystensä kautta noin 45,5 % OKG AB:n
osakkeista. Karlstadin kunta on osakkeenomistajana yhdessä näistä
tytäryrityksistä, ja sillä on noin 2,1 % epäsuora omistusosuus OKG AB:n
osakkeista. Ilman Karlstadin kunnan osuutta Fortumin omistusosuus on 43,4 %.
Tämä vastaa Fortumin osuutta sähköntuotannosta, jonka se voi myydä edelleen
markkinoille.

Oskarshamnissa on kolme ydinvoimayksikköä, jotka tuottivat noin 10 % Ruotsin
koko sähköntuotannosta, kun kaikki yksiköt olivat tuotannossa. Yksiköiden
yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on 2 511 megawattia (MW), josta Fortumin
osuus on 1 090 MW. Isoin ja uusin 3-yksikkö, jonka kapasiteetti on 1 400 MW
(Fortumin osuus 608 MW), jatkaa toimintaansa. Oskarshamn 1 otettiin käyttöön
vuonna 1972, Oskarshamn 2 vuonna 1974 ja Oskarshamn 3 vuonna 1985.

Fortum Oyj
Helena Aatinen
viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Tiina Tuomela, johtaja, ydin- ja lämpövoimaliiketoiminta, Fortum

Soittopyynnöt ja media:
Helena Aatinen, viestintäjohtaja, Fortum, puh. 010 45 20480
Sijoittajasuhteet: Sophie Jolly, sijoittajasuhdejohtaja, Fortum, puh. 010 45
32552

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas
sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja
asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä
energiantuottajille. Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä
sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen
liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 000 henkilöä.
Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi