ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Fortum Power and Heat Oy, Y-tunnus 01019160-2 (Fortum Power and Heat) on 18.1.2006 allekirjoittanut Espoon kaupungin kanssa sopimuksen, jonka mukaan Fortum ostaa kaikki Espoon kaupungin omistamat 5.351.859 E.ON Finland Oyj:n, Y-tunnus 0100468-7 (E.ON Finland) osaketta, jotka oikeuttavat 34,2 % osuuteen yhtiön osakemäärästä ja äänivallasta.

 

Kaupan voimaantulon ehtona on se, että E.ON Nordic AB:n (E.ON Nordic) omistamat E.ON Finlandin 10.246.565 osaketta, jotka oikeuttavat 65,56 % osuuteen yhtiön osakemäärästä ja äänivallasta, ovat siirtyneet Fortumin omistukseen. Fortum on vuonna 2002 tehdyn sopimuksen perusteella vaatinut E.ON Nordicia välimiesoikeudessa luovuttamaan ko. osakkeet Fortumille. Sopimuksen mukaan Espoon kaupunki sitoutuu myötävaikuttamaan tämän toteutumiseen.

 

Mikäli sopimuksen mukainen kauppa ei ole tullut voimaan viimeistään 30.6.2009 eivätkä osapuolet ole sopineet sopimuksen voimassaolon jatkamisesta, sopimus raukeaa.

 

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme, että Fortumin osuus E.ON Finlandissa tulisi kaupan toteutuessa ylittämään kolmasosan osakepääomasta ja äänimäärästä ja olemaan seuraava:

                                  Kpl määrä          Osuus osakepääomasta                Osuus äänimäärästä

Osakkeita                   5.351.859          34,2 %                                         34,2%       

 

                                                                                                               

Fortumin ostaessa sekä Espoon kaupungin että E.ON Nordicin omistamat E.ON Finlandin osakkeet, saisi Fortum haltuunsa yhteensä 15.598.424 osaketta, jotka oikeuttavat 99,8 % osuuteen E.ON Finlandin osakemäärästä ja äänivallasta.

 

E.ON Finlandin osakepääoma koostuu yhteensä 15.628.533 kappaleesta osakkeita. Osakkeilla on yhteensä 15.628.533 ääntä.

Helsinki 18.1.2006

 

FORTUM OYJ

Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtaja

JAKELU

E.ON Finland Oyj, fax: 020 520 5888

Rahoitustarkastus, fax: 010 831 5230