ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Fortum Oyj on saanut tänään kauppa- ja teollisuusministeriöltä seuraavan ilmoituksen:
      
Seurauksena Fortum Oyj:n osakkeiden osakemyynnistä, jossa Suomen valtio kauppa- ja teollisuusministeriön edustamana tarjosi 74.884.467 Fortum Oyj:n osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja ulkomailla, ja sitä koskevan järjestämissopimuksen allekirjoittamisesta Suomen valtion omistusosuus Fortum Oyj:ssä laskee 70,7 %:ista 61,9 %:iin alittaen 2/3 rajan Fortum Oyj:n kaikista osakkeista ja äänistä. Kun yleisömyynti, jossa tarjottiin 2.115.533 Fortum Oyj:n osaketta yleisölle Suomessa, saatetaan loppuun, laskee Suomen valtion omistusosuus 61,6 %:iin. Jos järjestämissopimuksen mukainen lisäkeosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan, voi Suomen valtion omistusosuus laskea 60,8 %:iin.
 
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme Rahoitustarkastukselle ja Fortum Oyj:lle seuraavat tiedot.
 
1. Kohdeyhtiön nimi
 
Fortum Oyj, Y-tunnus 1463611-4
 
2. Omistusosuuden muuttumisajankohta
 
19.6.2002
 
3. Osuus Fortum Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta
 
Suomen valtion omistus Fortum Oyj:ssä osakemyynnin jälkeen:
 
 
Osakkeiden lukumäärä
Osuus osakepääomasta
Osuus äänimäärästä
Instituutio-myynnin jälkeen
523.312.139
61,9 %
61,9 %
Yleisömyynnin jälkeen
521.196.606
61,6 %
61,6 %
Osakemyynnin jälkeen yhteensä
521.196.606
61,6 %
61,6 %
 
Fortum Oyj:n rekisteröity osakepääoma on yhteensä 845.608.575 osaketta ja osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on 845.608.575.
 
4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja Y-tunnus
 
Suomen valtio, kauppa- ja teollisuusministeriön edustamana
 
 
 
Helsingissä, 14.6.2002
 
Suomen valtio
kauppa- ja teollisuusministeriön edustamana
 
 
Ilkka Puro
teollisuusneuvos
                                           
 
Fortum Oyj
 
 
Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtaja
 
 
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet