ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS SOPIMUKSESTA, JOKA TOTEUTUESSAAN JOHTAA FORTUM OYJ:N OSAKKEIDEN OMISTUSOIKEUDEN MUUTTUMISEEN

Citigroup Global Markets Limited on hetki sitten ilmoittanut Fortum Oyj:lle tekemästään sopimuksesta Suomen valtion kanssa seuraavaa:

 

A. Kohdeyhtiö: Fortum Oyj (yritys- ja yhteisötunnus 1463611-4)

 

B. Sopimuksen päivämäärä: 2.6.2005

 

C. Citigroup Global Markets Limited:n omistusosuus Fortum Oyj:ssä voi sopimuksen seurauksena nousta 62.900.000 osakkeeseen vastaten 7.21 prosenttia Fortum         Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta.

 

D. Fortum Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 871.854.198 osakkeesta, jotka tuottavat yhteensä 871.854.198 ääntä.

 

E. Ilmoittajan täydellinen nimi: Citigroup Global Markets Limited.

 

 

Fortum Oyj

Carola Teir-Lehtinen

viestintäjohtaja

 

 

 

Jakelu:

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet