ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS SOPIMUKSESTA, JOKA

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 03.06.2005 klo 14.45 1(1)


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS SOPIMUKSESTA, JOKA
TOTEUTUESSAAN JOHTAA FORTUM OYJ:N OSAKKEIDEN OMISTUSOIKEUDEN MUUTTUMISEEN

Citigroup Global Markets Limited on hetki sitten ilmoittanut Fortum Oyj:lle
tekemästään sopimuksesta Suomen valtion kanssa seuraavaa:

A. Kohdeyhtiö: Fortum Oyj (yritys- ja yhteisötunnus 1463611-4)

B. Sopimuksen päivämäärä: 2.6.2005

C. Citigroup Global Markets Limited:n omistusosuus Fortum Oyj:ssä voi
sopimuksen seurauksena nousta 62.900.000 osakkeeseen vastaten 7.21
prosenttia Fortum Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta.

D. Fortum Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 871.854.198 osakkeesta,
jotka tuottavat yhteensä 871.854.198 ääntä.

E. Ilmoittajan täydellinen nimi: Citigroup Global Markets Limited.


Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtaja


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet