Fortumin Esa Hyvärinen Euroheat and Powerin kongressissa Virossa: Asiakkaat ja kilpailu lämpömarkkinoiden kehityksen ajureiksi

​"Asiakkailla pitäisi olla vapaus valita eri lämmitystapojen välillä sekä kannustin vaikuttaa omaan lämmön kulutukseensa ja sitä kautta kustannuksiinsa. Markkinavetoinen kilpailu edistää uusien teknologioiden kehitystä ja ohjaa kohti resurssien ja järjestelmän tehokkaampaa käyttöä. Tämä tuo etuja sekä asiakkaille, energia-alan toimijoille että koko yhteiskunnalle," sanoi Fortumin yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Esa Hyvärinen Euroheat and Powerin, kaukolämpö- ja kylmäyhtiöiden eurooppalaisen etujärjestön, järjestämässä kongressissa Tallinnassa.

 

"Tasapuolinen kilpailu edellyttää myös lainsäädännöllisesti tasapuolista toimintaympäristöä. Siksi EU-tasolla tarvitaan kiireesti lämpöstrategia edistämään kilpailua eri lämmitysmuotojen välillä," Hyvärinen jatkoi.

 
 

Avoin kaukolämpöverkko tarjoaa uusia ratkaisuja

Fortum kehittää teknologioita ja rakentaa energian varastointikapasiteettia, jolla lisätään joustavuutta lämmönkulutuksessa ja vähennetään kuluttajien lämmityskustannuksia. Fortumin avoimen kaukolämmön konsepti kannustaa hyödyntämään uusia lämmönlähteitä ja mahdollistaa sen, että asiakkaat voivat toimia lämmöntuottajina. Avoimen kaukolämpöverkon avulla asiakkaat, jotka tuottavat hukkalämpöä, voivat myydä talteen otetun energian markkinahintaan Fortumille. Esimerkiksi Tukholmassa datakeskusten hukkalämpö vastaa noin 55 000 asunnon lämmöntarvetta. Fortum myös kehittää erilaisia lämmitykseen ja jäähdytykseen liittyviä tuotteita vastatakseen asiakkaiden odotuksiin.

 

"Asiakkaamme ovat entistä aktiivisempia ja tietoisempia eri lämmitys- ja jäähdytysvaihtoehdoista sekä niiden ominaisuuksista. Samaan aikaan me pyrimme oppimaan, mitä nykyaikaiselta lämmöntuottajalta odotetaan. Vastataksemme asiakkaidemme kasvaviin odotuksiin meidän täytyy pitää kaukolämpö kilpailukykyisenä vaihtoehtona muiden lämmitystapojen rinnalla. Tämä edellyttää myös kaukolämmön hinnoittelun kilpailukykyisyyttä ja läpinäkyvyyttä, mutta myös sitä, että hintataso heijastaa kaukolämpöjärjestelmän todellisia kustannuksia. Olipa hinnoittelutapa mikä tahansa, sen tulisi kannustaa järjestelmän tehokkuuteen ja kestävyyteen sekä edistää uusia investointeja," Hyvärinen toteaa.

 
 

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Esa Hyvärinen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, Fortum, puh. 010 453 2244

 
 

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 Fortumin liikevaihto oli 4,75 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,35 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi