Aurinkotalous-professuuri Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon, Fortum tukee toiminnan käynnistämistä

LEHDISTÖTIEDOTE 26.9.2012

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology,
LUT) perustaa aurinkotalousprofessuurin, joka on tutkimusalallaan ensimmäinen
Suomessa. Fortum tukee toiminnan käynnistämistä 75 %:n osuudella viiden vuoden
ajan, vuosina 2013-2017. Professuuri vahvistaa LUT:n sähkö-, energia- ja
ympäristötekniikan opetustarjontaa.

Fortumin näkemyksen mukaan energiatoimiala siirtyy kohti aurinkotaloutta, joka
perustuu joustavaan ja tehokkaaseen energiajärjestelmään sekä päästöttömään
energiantuotantoon.

Perustettava professuuri keskittyy aurinkotalouteen liittyvien
markkinamekanismien tutkimukseen ja opetukseen. Tavoitteena on tuottaa tietoa,
joka mahdollistaa taloudellisesti tehokkaimmalla tavalla uusien kestävien,
suoraan tai epäsuorasti auringon energiaa hyödyntävien,
energiantuotantomuotojen osuuden kasvattamista.

"Energiajärjestelmää kehitettäessä tulee ottaa tasapainoisesti huomioon
energian saatavuus ja kilpailukyvyn varmistaminen sekä kestävä kehitys, jotka
ovat myös kolme keskeistä EU-tavoitetta. Aurinkotalouteen siirtyminen
edellyttää energiansiirron ja -jakelun, varastoinnin sekä energian käytön
merkittäviä muutoksia. Esimerkiksi Saksassa on otettu nopeasti käyttöön 29 000
MW aurinkosähköä, mikä lisää merkittävästi puhtaan energian tuotantoa, mutta on
samalla haaste koko sähköjärjestelmän hallinnalle", sanoo professori Olli
Pyrhönen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Professori Pyrhönen on
Suomen ainoa tuulivoimateknologian professori.

"Perustettava professuuri tukee näkemystämme aurinkotaloudesta. Meidän tulee
siirtyä perinteisestä energiantuotannosta kohti kokonaan uudenlaista
energiajärjestelmää. Uusiutuvan energiantuotannon määrä lisääntyy jatkuvasti,
mikä luo haasteita nykyisten energiamarkkinoiden toiminnalle. Näemme siis
selkeän tarpeen opettaa, tutkia ja kehittää yksittäisten tuotantoteknologioiden
sijasta energiajärjestelmää ja -markkinoita kokonaisvaltaisesti, ottaen
huomioon myös asiakkaiden roolin tulevaisuuden energiajärjestelmässä", sanoo
Fortumin johtaja Per Langer.

Fortumin tutkimus- ja kehitystyön pitkän aikavälin tavoitteena on tehdä
yhtiölle mahdolliseksi kestävän kehityksen mukainen, hiilidioksidipäästötön
tulevaisuus. Yhteistyö yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa on olennainen
osa Fortumin tutkimus- ja kehitystyötä. Yhtiö tekee yhteistyötä useiden
yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa toimintamaissaan.

Fortum Oyj
Konserniviestintä


Lisätietoja:
Jarmo Partanen, professori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto,
jarmo.partanen@lut.fi, +358 40 5066564
Jouni Keronen, Vice President, Innovation Development and Partnering, Fortum
Oyj,
jouni.j.keronen@fortum.com, +358 10 453 4881


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi