Capital Group Companies Inc:n omistus Fortumista alle 5 %:n rajan

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.3.2015 klo 12.30 EET

Fortum Oyj on 25. maaliskuuta 2015 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9
luvun 5 pykälän* mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Capital Group
Companies, Inc's ("CGC") omistus Fortumista alittaa 5 prosentin rajan 18.
maaliskuuta 2015.

CGC eikä sen lähipiiriin kuuluvat tahot omista Fortum Oyj:n osakkeita omaan
lukuunsa. Osakkeet ovat CGC:n rahastojen ja sijoitusyhtiöiden hallinnoimia.

Fortumin saaman tiedon mukaan CGC:n omistus Fortumissa on laskenut 45 041 768
osakkeesta 44 341 443 osakkeeseen, mikä vastaa 4,99 prosenttia Fortumin osake-
ja äänimäärästä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty
Fortumin rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 888 367 045.

Fortum Oyj
Helena Aatinen
Viestintäjohtaja, konserniviestintä

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi

Lisätietoja:
Sijoittajasuhteet: Johtaja Sophie Jolly, puh. 010 45 32552

*Viittaus arvopaperimarkkinalakiin korjattu

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 Fortumin liikevaihto oli 4,75 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,35 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.
www.fortum.com/fi