Caverion ja Fortum yhteistyöhön kaukolämmön energiamittareiden teknisessä asennuksessa ja kunnossapidossa

​Caverion ja Fortum Power and Heat ovat allekirjoittaneet tänään energiamittareiden teknistä asennusta ja kunnossapitoa koskevan liikkeenluovutus- ja palvelusopimuksen. Sopimuksen mukaan Caverionin vastuulle siirtyvät kaukolämpö- ja kaukokylmämittareiden sekä kaasumittareiden tekninen asennus ja kunnossapito sekä tarkistuspalvelut Espoon ja Keski-Uudenmaan kaukolämmönjakelualueella. Liikkeenluovutus- ja palvelusopimus astuu voimaan 1.9.2015. Sopimuksen arvoa ei julkisteta.


Liikkeenluovutuksen yhteydessä viisi henkilöä siirtyy Caverion Suomi Oy:n palvelukseen lain tarkoittamina vanhoina työntekijöinä 1.9.2015 alkaen.


"Meille oli tärkeää löytää kumppani, joka pystyy varmistamaan mittaripalveluiden laadukkuuden ja tarjoamaan hyvän työpaikan asiantuntijoillemme. Caverionin toimintamalli ja kokemus energiayhtiöille tarjottavista palveluista olivat tärkeitä tekijöitä valinnassa", tuotantojohtaja Timo Aaltonen Fortumista toteaa.


Sopimuksen piiriin tulevat Espoon ja Keski-Uudenmaan alueella tällä hetkellä olevat noin 8600 energiamittaria. Asennus- ja huoltotoimintaan kuuluu kaukolämmön energiamittareiden, modeemien ja niiden päätelaitteiden asennus, ylläpito ja huolto, tiedonsiirron varmistaminen sekä asiakasviestintä.


”Toimimme yhteistyössä energiayhtiöiden kanssa ja energiamittareiden asennus- ja huoltotoiminta integroituu sujuvasti palveluliiketoimintaamme. Caverion kehittää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita ratkaisuja ja palvelukonsepteja infrastruktuurin verkostoja varten. Rakennettu ja kaupungistuva ympäristö tarvitsee luotettavia ja turvallisia energiaverkkoja. Toivotamme Fortumilta meille siirtyvät ammattilaiset lämpimästi tervetulleiksi joukkoomme”, kaupallinen johtaja Ville Tamminen Caverionista sanoo.


Fortum kuuluu Caverionin Teollisuus-asiakassegmenttiin.

 

Lisätiedot:
Caverion Suomi, Kirsi Hemmilä, viestintäpäällikkö, puh. 050 390 0941, kirsi.hemmila@caverion.fi
Fortum, Heat Suomi, Timo Aaltonen, tuotantojohtaja, puh. 050 454 3475, timo.aaltonen@fortum.com

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle. Palveluitamme käytetään muun muassa toimistoissa ja liikekiinteistöissä, asunnoissa, julkisissa rakennuksissa, infrastruktuurissa sekä teollisuuslaitoksissa. Tavoitteenamme on olla edistyksellisten ja kestävien elinkaariratkaisujen johtavia tarjoajia Euroopassa. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistön ja teollisuuslaitoksen koko elinkaaren ajan. Vuoden 2014 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa yhteensä noin 17 000 työntekijää. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi
 
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 Fortumin liikevaihto oli 4,75 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,35 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi