Eduskunta on hyväksynyt voimalaitosverolain (windfall-vero)

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen voimalaitosverolakiesityksen, jonka tarkoituksena on ansiottomana pidetyn ns. windfall-voiton verottaminen. Voimalaitosvero kohdistuu ennen vuotta 2004 valmistuneisiin vesi-, tuuli- ja ydinvoimalaitoksiin.

 

Fortum on jättänyt Euroopan komissiolle kantelun ja pyytänyt selvittämään, kohteleeko vero samanlaisessa tilanteessa olevia yhtiötä tasapuolisesti ja onko kyseessä kielletty valtiontuki veron ulkopuolelle jääville laitoksille. Hallituksen esitystä muutettiin eduskunnassa vain verotuksen voimaantulon osalta, jotta komissio ehtii antaa päätöksensä asiassa. Tämä tarkoittaa sitä, että vero ei tule voimaan ilman komission hyväksyntää. Mikäli komissio edellyttää muutoksia, vaatii se hallitukselta uuden esityksen ja eduskuntakäsittelyn.

 

Fortumin näkemyksen mukaan ehdotettu voimalaitosvero on Suomen energia- ja ilmastotavoitteiden vastainen, sillä se rankaisee päästötöntä suomalaista sähköntuotantoa. Koska veron perusteeksi on valittu voimalaitosten kiinteistön jälleenhankinta-arvo, kohdistuu vero pääosin vesivoimaan ja vaihtelee huomattavasti voimalaitosten välillä; ero voi olla yli kaksikymmenkertainen tuotettua megawattituntia kohden. Veron määräytymisperuste on siten satunnainen, sillä voimalaitosten laskennallinen hyöty päästökaupasta ei voi vaihdella. Voimalaitosvero vähentää investointeja kotimaiseen päästöttömään energiantuotantoon sekä suoraan että epäsuorasti. Fortum on veron suurin yksittäinen maksaja ja sen osuus tulevasta verosta on noin puolet, eli arviolta 25 miljoonaa euroa vuodessa.