Energiatehokas savukaasulauhdutin otettiin käyttöön Fortumin Joensuun voimalaitoksella

PAIKALLISTIEDOTE JOENSUUN ALUEEN MEDIOILLE 8.10.2015

Fortumin Joensuun sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksella on otettu käyttöön
energiatehokas savukaasulauhdutin. Uusi savukaasulauhdutin kasvattaa Joensuun
voimalaitoksen lämpökapasiteettia noin 30 megawatilla (MW). Lisäksi
voimalaitoksen rikki- ja hiukkaspäästöt alenevat, ja nykyiselläänkin hyvin
matalat hiilidioksidipäästöt pienenevät.

Savukaasujen lauhdutus on teknologia, jolla voidaan nostaa entisestään kiinteän
polttoaineen kokonaishyötysuhdetta ja energiatehokkuutta. Lämpökattilan
tuottamat savukaasut jäähdytetään lämpötilaan, jossa savukaasun sisältämä
vesihöyry lauhtuu vedeksi, ja lauhtumislämpö voidaan hyödyntää kaukolämpönä.

Joensuun yhteistuotantolaitos tuottaa kaukolämpöä noin 42 000 joensuulaiselle
sekä sähköä valtakunnan verkkoon. Yli 70 % energiasta tuotetaan uusiutuvilla
puupolttoaineilla. Laitoksella käytetään myös turvetta sekä läheisellä
kaatopaikalla syntyvää biokaasua, joka johdetaan putkea pitkin kaatopaikalta
suoraan voimalaitoksen kattilaan. Laitoksen kaukolämmön tuotantokapasiteetti on
130 MW ja sähkön tuotantokapasiteetti 50 MW.

Yhteistuotantolaitoksen yhteydessä toimii myös bioöljyn tuotantolaitos. Bioöljy
valmistetaan puuperäisestä raaka-aineesta kuten metsätähteestä, hakkeesta ja
sahanpurusta. Fortum Otso -bioöljyä voidaan käyttää lämpölaitoksilla tai
teollisuushöyryn tuotannossa korvaamaan raskasta ja kevyttä polttoöljyä.

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto on erittäin energiatehokas ja vähäpäästöinen
tuotantomuoto, jossa polttoaineen energiasta pystytään hyödyntämään lähes 90 %.

Valokuvia:
http://mediabank.fortum.com:80/public/c090d812e17D.aspx 

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Timo Partanen, voimalaitospäällikkö, Fortumin Joensuun voimalaitos, puh. 050 454 7200

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas
sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja
asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä
energiantuottajille. Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä
sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen
liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 000 henkilöä.
Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi


Savukaasulauhdutin Fortumin Joensuun voimalaitoksella
Kuva: Savukaasulauhdutin Fortumin Joensuun voimalaitoksella