Energiatehokkaalle konesalikeskukselle Green Enterprise IT -palkinto

Fortum
Lehdistötiedote
10.5.2011

Tiedon uusi energiatehokas konesali on voittanut kansainvälisesti arvostetun
Green Enterprise IT (GEIT) -palkinnon. Yhdysvaltalaisen Uptime Instituten
tunnustus tuli Beyond the Data Centre -sarjassa.

Palkinto myönnettiin vuoden alussa käyttöön otetulle Espoon
konesaliratkaisulle, jonka suunnittelussa on panostettu energiatehokkuuteen.
Fortumin Tiedolle toimittamassa energiaratkaisussa konesalikeskus jäähdytetään
lämpöpumppujen avulla, ja palvelimista syntyvä lämpö hyödynnetään
kokonaisuudessaan Espoon kaukolämmityksessä.

Tiedon konesali tuottaa lämpöä espoolaiskoteihin vuosittain noin 30
gigawattituntia, joka vastaa noin 1 500 omakotitalon lämpöenergian
vuosikulutusta. Lämmön määrä, joka saadaan palautettua takaisin
kaukolämpöverkkoon, on suurempi kuin yhdessäkään samanlaisessa ratkaisussa.
Järjestelmän energiatehokkuus on (Power Usage Effectiveness, PUE) 1,2-1,3, kun
tehokkuus normaalisti on 1,8-3. Konesalin tuottamalla lämmöllä korvataan
fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa lämmöntuotantoa, minkä ansiosta
hiilidioksidipäästöt vähenevät noin 10 000 tonnia vuodessa.

Palkittu konesali on ensimmäinen moduuli Tiedon Espooseen rakennettavasta
kokonaisuudesta, johon suunnitellaan yhteensä 6 000 neliön laajuista
konesalitilaa.

Uptime Institute etsii ja tukee IT-alan energiatehokkuutta lisääviä toimia,
edistää tiedonvaihtoa ja energiatehokkaiden toimintatapojen sekä innovaatioiden
käyttöönottoa globaalilla tasolla. Vuosittain järjestettävän Uptime Instituten
Sympiosiumin tavoitteena on jakaa tietokonesali- ja IT-alan parhaita käytäntöjä
ja nostaa esiin onnistuneita, energiankulutusta vähentäviä ratkaisuja.
Lisätietoja: http://uptimeinstitute.org

Fortum Heat-divisioona
Viestintä

Lisätietoja: Esa Mörsky, aluepäällikkö, Fortum Heat-divisioona, puh. 050 4525
377

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin liikevaihto oli
6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoja: www.fortum.fi