ENNEN NÄKEMÄTÖNTÄ!

Fortumin Taidesäätiön teoksia ensimmäistä kertaa julkisesti nähtävillä Helsingin Taidehallissa 6.10.–2.12.2007

 

Fortumin Taidesäätiön kokoelmasta näyttelyyn valitut yli 100 teosta ajoittuvat 1840-luvulta 2000-luvulle. Painopiste on suomalaisessa 1800-luvun kultakauden maisemamaalauksessa sekä 1960–80-lukujen abstraktissa, ekspressiivisessä ja kokeilevassa modernismissa. Lisäksi näyttely luo katsauksen suomalaiseen keramiikkataiteeseen. Fortumin Taidesäätiö perustettiin vuonna 2005 vaalimaan Fortum Oyj:n ja sen edeltäjäyhtiöiden taideteoksia, jotka sijaitsevat yhtiön toimitiloissa eri paikkakunnilla. Taidehallissa esillä oleva kokonaisuus käsittää noin kolmasosan säätiön teoksista.

 

Ennen näkemätöntä! -näyttelyssä Fortumin Taidesäätiön kokoelmaa lähestytään maiseman käsitteen kautta. Näyttelyn vanhimmat teokset, mm. Werner Holmbergin ja Ferdinand von Wrightin maalaukset, edustavat 1800-luvun loppupuolen romanttista maisemamaalausta: maalaisidyllejä, peltomaisemia, suomalaista kansallismaisemaa.  Realistisesti kuvattu luonto  nousee vuorostaan  keskeiseksi aiheeksi mm.  Albert Edelfeltin, Akseli Gallen-Kallelan, Eero Järnefeltin ja Pekka Halosen teoksissa. Suomalaisuuteen olennaisesti liittyvä luonto on läsnä myös uudemmissa teoksissa, esimerkiksi Reidar Särestöniemen ja Ulla Rantasen maalauksissa. 1900-luvun alussa kiihtyvä kaupungistuminen laajensi maiseman käsitettä tuomalla rakennukset ja urbaanin miljöön osaksi suomalaista maisemaa. Tämä näkyy erityisesti Tyko Sallisen ja Jalmari Ruokokosken teoksissa.

 

Vaikka Fortumin Taidesäätiön kokoelman perusta on traditiossa, sen rinnalle on aina haluttu uutta ja kokeilevaa. Näyttelyssä on runsaasti esimerkkejä 1960–70-lukujen abstraktista ja konkretistisesta kuvasta. Teoksia on mm. Sam Vannilta, Unto Pusalta, Erik Enrothilta ja Göran Augustsonilta. Lisäksi Fortumin kokoelmaan on hankittu  taidetekstiilejä, keramiikkaesineitä ja -veistoksia arvostetuilta suomalaisilta taiteilijoilta kuten Rut Brykiltä ja Birger Kaipiaiselta.  

 

"Fortumin Taidesäätiön teoksia on useissa yhteyksissä kysytty nähtäväksi. Tämä tuli jälleen esiin mm. viime vuonna järjestetyn pääkonttorimme avoimien ovien päivän yhteydessä. Koska Säätiön yhtenä tarkoituksena on taiteen tekeminen tunnetuksi suurelle yleisölle päätimme jo perustamisen yhteydessä järjestää näyttelyn", sanoo brändijohtaja Susanna Serlachius-Pressler Fortumista.

 

Näyttelyn yhteydessä ilmestyy kokoelmaa esittelevä, taidehistorioitsija Tuija Tervon toimittaja teos Taiteen valo – juuret perinteessä, katse tulevassa. Ennen näkemätöntä! -näyttelyn kuraattorina on toiminut Helsingin Taidehallin johtaja Maija Koskinen. Näyttelytyöryhmään kuuluvat Jan-Erik Österholm ja Ilona Salokangas Fortumin Taidesäätiöstä, brändijohtaja Susanna Serlachius-Pressler, Fortum Oyj, kokoelmateoksen toimittanut taidehistorioitsija Tuija Tervo sekä näyttelyarkkitehti Antti Nikkinen.

 

 

Fortumin Taidesäätiö

 

 

Lisätietoja:

Asiamies Jan-Erik Österholm puh. 050 452 3412

Sihteeri Ilona Salokangas puh. 050 452 4117

 

Helsingin Taidehalli, Nervanderinkatu 3, 00100 Helsinki

www.taidehalli.fi