Ensimmäiset päästövähennykset siirretty Venäjältä Fortumin hyödynnettäväksi

LEHDISTÖTIEDOTE 6.11.2012

Tyumen CHP 1:n uusi yksikkö vähentänyt hiilidioksidipäästöjä 173 500 tonnilla

Fortum sai lokakuussa hyödynnettäväkseen ensimmäiset Kioton
yhteistoteutusmekanismin mukaiset päästövähennysyksiköt (ERU) Venäjältä.
Päästövähennykset ovat peräisin Fortumin venäläisen tytäryhtiön, OAO Fortumin,
sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen Tyumen CHP-1:n uudesta
voimalaitosyksiköstä. Ensimmäisen toimintavuotensa aikana yksikkö on vähentänyt
hiilidioksidipäästöjä 173 500 tonnilla. Fortum voi hyödyntää vähennyksiä EU:n
päästökauppajärjestelmässä tai käydä niillä kauppaa päästömarkkinoilla.
Vähennykset on varmentanut riippumaton sertifiointiyritys Bureau Veritas.

"Olen tyytyväinen, että voimme osallistua ilmastonmuutoksen hillitsemiseen myös
käyttämällä yhteistoteutusmekanismia (Joint Implementation, JI), joka yhdessä
päästökaupan kanssa mahdollistaa hiilidioksidipäästöjen kustannustehokkaan
vähentämisen. OAO Fortumin yhteistoteutushankkeista peräisin olevia
ERU-yksiköitä käytetään EU:n päästökauppajärjestelmässä. Tuotantolaitosten
tasoa parantavat hankkeemme Venäjällä ovat ympäristön kannalta erittäin
suotuisia ", toteaa Fortumin talousjohtaja Markus Rauramo, joka vastaa myös
kestävästä kehityksestä.

Joulukuussa 2010 vihitty Tyumen CHP-1:n voimalaitosyksikkö oli ensimmäinen
Fortumin mittavan investointiohjelman puitteissa käyttöönotettu yksikkö
Venäjällä. Investointiohjelma kasvattaa Fortumin sähköntuotantokapasiteettia
Venäjällä 2 400 megawattia (MW) vuoden 2014 loppuun mennessä. Laitoksen uuden
yksikön kaasuturbiiniteknologia edustaa parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa
maakaasun käyttöön perustuvassa sähköntuotannossa. Yksikön kokonaishyötysuhde
on 85 %.

Kioton mekanismien, kuten yhteistoteutuksen hyödyntäminen, on osa Fortumin
pyrkimyksiä hillitä ilmastonmuutosta. Venäjän talousministeriö on aiemmin
hyväksynyt myös OAO Fortumin Chelyabinsk CHP-3:n uuden yksikön sekä Nyagan
GRES:n kahden yksikön yhteistoteutushankkeiksi. Nämä Kioton pöytäkirjan
mukaiset yhteistoteutushankkeet vähentävät hiilidioksidipäästöjä Venäjällä.

Fortum Oyj

Konserniviestintä

Lisätietoja:

Kari Kankaanpää, Kestävän kehityksen päällikkö, puh. 050 453 2330

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi