Entistäkin energiatehokkaampaa kaukolämmön tuotantoa ja jakelua Espoossa

LEHDISTÖTIEDOTE 15.10.2013

Fortumin Suomenojan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokselle asennetaan uusi
automaattinen kaukolämmönjakelun säätöjärjestelmä. Sen ansiosta
kaukolämpöverkon painetta ja lämpötilaa voidaan säätää jatkossa tarkemmin
laajan kaukolämpöverkon eri osissa.

Tarkka säätö auttaa pitämään kaukolämmön tuotannon ja kulutuksen paremmin
tasapainossa sähkön- ja lämmönkulutuksen muuttuessa nopeasti. Myös
lämmönjakelun tehokkuus paranee, kun kaukolämpöverkon lämpöhäviöt vähenevät.
Uuden säätöjärjestelmän toimittaa Metso Automation.

Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen kaukolämpöverkko on laaja ja mutkikas
järjestelmä, joka muodostuu lämmön ja kylmän tuotannosta, jakeluverkosta,
pumppuasemista sekä tuhansista kaukolämmön loppukäyttäjistä. Tähän asti
optimaalisen käyttötilan ylläpitäminen laajassa kaukolämpöverkossa on ollut
haasteellista johtuen nykyiseen ohjausjärjestelmään käsin asetettavien
asetusarvojen määrästä. Tämän vuoksi kaukolämpöverkkoa on käytetty todellista
tarvetta suuremmalla lämpömäärällä, mikä on laskenut lämmönjakelun
energiatehokkuutta.

"Säätöjärjestelmään tehtävät parannukset pienentävät polttoaineen kulutusta ja
hiilidioksidipäästöjä sekä tekevät yhdistetystä sähkön ja kaukolämmön
tuotannosta entistäkin ympäristöystävällisemmän lämmitysmuodon", kertoo Timo
Aaltonen, Fortumin Heat-divisioonan tuotantojohtaja.

Fortum Oyj
Konserniviestintä


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi