Espoon Keilaniemen alueen kehittämisen käynnistyessä Fortum siirtyisi uusiin pääkonttoritiloihin Espoossa

LEHDISTÖTIEDOTE 30.4.2014

Fortum esittää Espoon kaupungille Keilaniemessä sijaitsevan,
peruskorjausvaiheeseen tulleen toimistotornin muuttamista asumiskäyttöön osana
Espoon kaupungin Keilaniemen alueen kehittämistä. Suunnitelmien toteutuessa
Fortum luopuisi nykyisistä pääkonttoritiloistaan ja siirtyisi vuokralle samalle
alueelle rakennettaviin nykyaikaisiin toimistotiloihin.

Kansainvälisen yrityksen pääkonttorissa tarvitaan tiloja, joita voidaan
muunnella esimerkiksi henkilöstön ja projektityöskentelyn sekä sähköisten
yhteyksien ja videoneuvottelujen mukaan. Keilaniemen alueen kehityssuunnitelmat
sisältävät Fortumin tarpeisiin sopivaa uutta toimistotilaa, jolloin Fortumin
kotipaikka säilyisi Espoossa.

Fortumin tornitalon ja rakentamattoman tontin käyttö asuntorakentamiseen
parantaisi merkittävästi Keilaniemen metroalueen kehittämistä eläväksi
kaupunginosaksi. Asuntojen rakentaminen merelliselle kaupunkialueelle
mahdollistaisi palvelujen monipuolisen kehittämisen, lisäisi viihtyvyyttä ja
toisi alueen pelkkää toimistokäyttöä paremmin asukkaiden käyttöön. Metrolinjan
ja Keilaniemen metroaseman rakentaminen tukee alueen käytön monipuolistamista.

Fortumin tornitalon peruskorjaus asumiskäyttöön toteuttaisi kestävän kehityksen
ja modernin kaupunkiasumisen periaatteita: rakennus peruskorjataan parhaiten
tarkoitukseen soveltuvaan uusiokäyttöön ja merellistä kaupunkialuetta
laajennetaan asumiskäyttöön. Peruskorjauksessa rakennuksen energia- ja
käyttötehokkuus voidaan nostaa nykyajan vaatimusten mukaisiksi. Lisäksi
Keilaniemen alueen kehittämisellä olisi suuri elinkeino- ja työvoimapoliittinen
merkitys.

Fortum selvittää pääkonttoritilojensa kehittämistä yhdessä Ilmarisen,
Rakennusosakeyhtiö Hartelan, ja SATOn kanssa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja antavat:
Mika Lahti, hankinta- ja kiinteistöjohtaja, Fortum, puh. 040 - 511 0370
Helena Aatinen, viestintäjohtaja, Fortum, puh. 040 - 548 6675

Fortumin Keilaniemen pääkonttoritilat - taustatietoa toimituksille:
Fortumin Keilaniemen 84-metriä korkea toimistotorni on Espoon maamerkki ja
Suomen korkeimpia rakennuksia. Tornin rakentaminen alkoi vuonna 1973 ja se
otettiin käyttöön vuonna 1976. Rakennuksen suunnitteli arkkitehtitoimisto
Castrén-Jauhiainen-Nuuttila öljynjalostaja Neste Oy:lle pääjohtaja Uolevi
Raaden toimesta, mistä syystä rakennusta on kutsuttu leikillisesti Raaden
hampaaksi. Kun Imatran Voima ja Neste yhdistyivät Fortumiksi,
pääkonttoritoiminnot keskitettiin Keilaniemen torniin. Rakennus on nyt
peruskorjausvaiheessa.

Tornitalon lisäksi Fortumin pääkonttoritiloihin kuuluu viereinen Keilalammen
toimistorakennus, joka on otettu käyttöön vuonna 1994.

Tiloissa työskentelee yhteensä noin 1350 henkilöä.

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluita. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Maaliskuun 2014 lopussa
konsernissa työskenteli noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä. www.fortum.com/fi