Espoon Matalajärven kunnostus hyvä esimerkki julkisen ja yksityisten tahojen yhteistyöstä

Espoon Matalajärven kunnostushanke on kolmessa vuodessa tuonut konkreettisia tuloksia järven tilaan.  Matalajärven kunnostustyö on erinomainen esimerkki siitä, mitä voidaan saada aikaiseksi kaupungin, ympäristökeskuksen ja yritysten välisellä yhteistyöllä ja tuella.

 

Kunnostustyötä ovat tukeneet mm. kolme eri toimialoilla toimivaa pääkaupunkiseudun yritystä; Tapiola-ryhmä, Kemira GrowHow ja Fortum. Yhteisenä perusteluna tuelle kaikilla kolmella yhtiöllä on ollut halu kantaa vastuuta ympäristöstä ja luoda lähiseudun asukkaille ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksia Matalajärvellä.

 

Yhtiöiden antamien tukivarojen avulla on poistettu erityisesti järven vallannutta karvalehteä tonneittain ja hapetettu järveä talvisin. Järveen on myös istutettu haukia, jotka syövät pohjan ravinteita sekoittavia pikkukaloja. Roskakaloja on poistettu yli kaksi tonnia. Kunnostustyöt jatkuvat näillä näkymin vuoteen 2009, ja suunnitelmissa on mm. laskeutumisaltaiden rakentaminen kahteen puroon.

 

Vaikka järven hyödyntämismahdollisuudet liiketoiminnassa eivät ainakaan vielä tällä hetkellä ole kovin suuret, on esimerkiksi Tapiolassa koettu asia niin tärkeäksi, että tuki on pääosin halua tehdä hyvää.

 

"Espoon Matalajärven kunnostushankkeen tukeminen on osa Tapiola -ryhmän sponsorointitoimintaa. Olemme linjanneet sponsoroinnin osaksi vastuullista yritystoimintaamme. Sponsorointikohteemme valitsemme niin, että ne yhdessä kattavat kaikki vastuullisen yritystoiminnan kolme osa-aluetta: taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun. Matalajärvi -hanke kuuluu luonnollisesti ympäristövastuun piiriin", kertoo johtaja Arto Jurttila Tapiolasta.

 

Elinympäristömme kehityksellä Jurttila näkee olevan huomattavaa vaikutusta tulevaisuuden vakuutustoiminnan muotoihin sekä kannattavuuteen. "Matalajärven kunnostushanke on mielenkiintoinen, maantieteellisesti ja aikataulullisesti rajattu projekti. Hankkeen vaikutuksia järven tilaan on näin voitu seurata ja sitä kautta arvioida tukemme hyötyä itse Matalajärvelle", kiteyttää Jurttila Tapiolan näkökulman hankkeeseen.

 

”Kemira GrowHow’lle Matalajärvi on ollut alusta alkaen kiinnostava ympäristöhanke, joka löytyi pääkaupunkiseudulta. On ollut mielenkiintoista olla mukana projektissa, joka tähtää lähiympäristön parantamiseen. Kemira GrowHow’lle ympäristö on tärkeä asia, joka näkyy kaikessa toiminnassamme tuotekehityksestä tuotantoon ja aina asiakasketjuun asti”, kertoo viestintäpäällikkö Tuula Lehto Kemira GrowHow’sta.

 

”Matalajärvi -hanke on osa Fortumin yritysvastuuohjelmaa. Olemme espoolainen yritys ja haluamme osaltamme vaikuttaa siihen millaisessa ympäristössä naapurimme asuvat. Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa on tässä keskeistä – yhdessä voimme tehdä ympäristöstä viihtyisämmän kaikille

kaupunkilaisille”, kertoo johtaja Jussi Ojanen Fortumilta.

 

Fortum Oyj

Konserniviestintä

 

Lisätiedot:

Viestintäpäällikkö Tuula Lehto, Kemira GropwHow, puh. 040 5885 343

Johtaja Arto Jurttila, Tapiola-ryhmä, puh. (09) 453 2151

Viestintäpäällikkö Tommy Wikström, Fortum, puh. 050 45 36590