Euroopan parlamentin päätös hylätä päästöoikeuksien huutokaupan lykkääminen pettymys ilmaston kannalta

FORTUM OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE 16.4.2013

Euroopan parlamentin tämänpäiväinen päätös olla lykkäämättä päästöoikeuksien
huutokauppaa on takaisku yhteiselle eurooppalaiselle ilmastopolitiikalle.
Komissio ei vedä esitystään pois ja asia palautuu nyt takaisin valmisteluun
ympäristöasioista vastaavaan ENVI-valiokuntaan.

Vaikka lopullista päätöstä päästöoikeuksien lykkäämisasiassa ei olekaan vielä
tehty, uhkaa äänestystulos kustannustehokkaimman ilmastopolitiikan välineen,
päästökauppajärjestelmän olemassaoloa. Lähes kaikki markkinaperusteiset
investoinnit Euroopassa ovat tällä hetkellä jäissä, mikä johtuu energia- ja
ilmastopolitiikan epävarmuudesta. Tämänpäiväinen päätös kasvattaa tätä
epävarmuutta huomattavasti, ja selkeitä päätöksiä on todennäköisesti
odotettavissa vasta vuosien kuluttua.

EU-tasoisen päästökauppajärjestelmän tilalle uhkaa syntyä kansallisia
ratkaisuja, jotka tulevat yhteistä päästökauppajärjestelmää huomattavasti
kalliimmiksi ja hidastavat energian sisämarkkinoiden kehitystä entisestään.
Mikäli päästökauppajärjestelmä vesittyy, uskomme, että EU sallii jokaisen maan
ottaa käyttöön kansallisia hiiliverojaan ja muita ilmastopoliittisia välineitä.
Tämä kehitys ei olisi yhteiskunnan tai kuluttajan edun mukaista.

Fortum on sitoutunut vahvasti ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja tukee
päästökauppaa ensisijaisena ilmastopolitiikan välineenä Euroopassa.
Päästökauppa edistää tehokkaasti vähäpäästöisen energiantuotannon sekä
teknologioiden kilpailukykyä ja mahdollistaa ilmastotavoitteiden saavuttamisen
samaan aikaan kustannustehokkaasti.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Esa Hyvärinen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, puh. 040 82 62646


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi