Eurooppalaiset toimijat: Hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologian kehittämistä tuettava

Fortumin, Bellonan, E3G:n, Alstomin, Climate Change Capitalin, Vattenfallin,
BP:n, Sintefin, GE:n, European Climate Foundationin, Carbon Markets & Investors
Associationin, RWE:n, ClientEarthin, Siemensin, EON:in ja Shellin yhteinen kirje
8.12.2008:

Vastaanottaja: Euroopan unionin valtion- ja hallitusten päämiehet

Asia: CCS-demonstraatiohankkeiden rahoitus

Arvoisa presidentti,

Euroopan johtavien teollisuudenalojen ja eturyhmien edustajina pyydämme
varauksetonta tukeanne päätettäessä rahoituksen myöntämisestä 12 teolliselle
hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologian (CCS)
demonstraatiohankkeelle maaliskuussa 2007 tekemänne aloitteen mukaisesti.
Vuosina 2009-2010 tarvitaan merkittäviä investointipäätöksiä, jotta CCS-hankkeet
ovat valmiita toteutettaviksi vuonna 2015.

Johtoasema CCS:ssä on kriittinen osa EU:n laajempaa ilmastonmuutos- ja
talouspolitiikkaa seuraavista syistä:

- CCS:n käyttöönotto on keskeistä EU:lle, jotta se pystyisi saavuttamaan
vuosien
2020 ja 2050 päästövähennystavoitteensa. Lisäksi EU:n johtajuus CCS:ssä on
ehdoton edellytys maailmanlaajuisen, kehitysmaat kattavan ilmastosopimuksen
varmistamiseksi.

- Kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi, että ilman CCS:ää
päästövähennyksen
kustannukset IPCC:n tavoitteiden saavuttamiseksi ovat 70 % korkeammat. EU:n
julkiset investoinnit CCS:ään lujittavat Euroopan ilmastojohtajuutta ja
kilpailuetua teknologiassa, jonka maailmanlaajuinen kysyntä kasvaa hyvin
todennäköisesti eksponentiaalisesti, kun käyttö laajenee EU:n ulkopuolelle.

- CCS parantaa pitkäaikaista energiavarmuutta mahdollistamalla kotimaisten
eurooppalaisten polttoaineiden käytön, sillä välin kun EU kehittää uusiutuvien
energialähteiden hyödyntämistä EU:n energiatarpeisiin.

- Kaikkiaan 80-120 uuden CCS-laitoksen ja kuljetus- ja
varastointi-infrastruktuurin kaupallinen kehittäminen voisi tuottaa useita
kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja vuoteen 2030 mennessä.


Yhdessä vaadimme pikaisia päätöksiä Ranskan puheenjohtajuuden ja Euroopan
neuvoston johdolla vankan rahoitusmekanismin luomiseksi Euroopan parlamentin
esittämän ehdotuksen mukaisesti. Tämän avulla voidaan aikaansaada EU:n laajuinen
ohjelma, joka takaa maantieteellisen tasapainon, tuottaa parhaan
yleishyödyllisen arvon ja tarjoaa läpinäkyvän, kilpailukykyisen ja
markkinapohjaisen sekä aikaan ja määrään rajoitetun rahoitusmekanismin.

Yksityinen sektori on edelleen valmis investoimaan merkittävästi
CCS-teknologioiden kehittämiseen ja on halukas jakamaan 12
CCS-demonstraatiohankkeeseen liittyvät kehitysriskit periaatteenaan ”ei
palkkiota ilman tulosta”. Kansainvälinen energiajärjestö IEA toteaa
viimeisimmässä raportissaan, että CCS:n mahdollisuudet vaikuttaa merkittävästi
ilmastonmuutokseen ovat heikentymässä - nyt on aika toimia. Jokainen päivä, joka
siirtää CCS:n käyttöönottoa eteenpäin, aiheuttaa uusia hiilidioksidipäästöjä, ja
tekee päästövähennystavoitteiden saavuttamisen vaikeammaksi.