Fortum VahvaVerkko -hanke parantaa sähkönjakelun luotettavuutta Järvenpäässä

LEHDISTÖTIEDOTE PAIKALLISMEDIOILLE 18.3.2014

 

Fortum Sähkönsiirrolla on käynnissä Järvenpäässä paikallisesti merkittäviä sähköverkon parannushankkeita. Näiden ansiosta järvenpääläiset saavat jatkossa entistä luotettavammin sähköä.   

 

Järvenpäässä toteutettavalla Fortum VahvaVerkko -projektilla sähkönjakelun toimitusvarmuutta lisätään nopeutetulla aikataululla. Fortum investoi VahvaVerkko-hankkeesiin sekä muihin sähköverkon parannustoimenpiteisiin alueella yhteensä yli 500 000 euroa, ja toteutettavien hankkeiden ansiosta saadaan Järvenpäässä säävarman verkon piiriin noin 1 000  asiakasta lisää.   

 

Kaapeloinnilla varmistetaan taajaman sähkönsaantia

Sähkönjakelua varmistetaan muun muassa kaapeloimalla taajama-alueella olevia 20 kilovoltin ilmajohtoja. Kaapelointityöt keskittyvät Järvenpäässä Haarajoen alueelle. 

 

"Verkonparannustyöt parantavat selkeästi Järvenpään taajaman sähkönjakelun luotettavuutta ja käyttövarmuutta. Töiden jälkeen Järvenpäässä kaapelointiaste on jo noin 80 %. Kaapelointitöiden lisäksi pylväsmuuntamoita korvataan ulkoisia olosuhteita paremmin kestävillä ja taajamamaisemaan paremmin sopivilla puistomuuntamoilla", suunnittelupäällikkö Jukka Ihamäki Fortum Sähkönsiirrosta kertoo.   

 

VahvaVerkko-projektien rakennustyöt Järvenpäässä ovat käynnissä ja lähes valmistuneet. Keski- ja pienjännitekaapelia on rakennettu yhteensä noin 4,5 kilometriä. Ilmajohtoa puretaan lähes yhtä paljon. Lisäksi puretaan seitsemän pylväsmuuntamoa ja rakennetaan näiden tilalle kuusi puistomuuntamoa. Viimeiset projektien purkutyöt valmistuvat vuoden 2014 aikana.  

 

Tämän lisäksi Järvenpäässä tehdään vuoden 2014 aikana muitakin sähköverkon parannustoimenpiteitä. Fortum on mukana useissa kaavoitus- ja liittymäprojekteissa yhteistyössä kaupungin kanssa. 

 

"Kaapeloinnin edut korostuvat taajama-alueilla. Kun taajaman lämmönjakelu, kaupat ja muut palvelut pelaavat, voidaan häiriön sattuessa kiirehtiä korjaamaan verkkoa haja-asutusalueelle", Jukka Ihamäki selvittää ja jatkaa: "Sähköverkon parannustoimenpiteillä on myös maisemallisesti positiivinen vaikutus, kun ilmajohtoja puretaan ja pylväsmuuntamoita vaihdetaan puistomuuntamoihin."  

 

Mikä VahvaVerkko?

Fortum VahvaVerkko -hankkeen tavoitteena on parantaa sähkönjakelun luotettavuutta nopeutetusti. Hanke on edennyt suunnitellusti ja vuoden 2014 loppuun mennessä saadaan säävarman verkon piiriin 90 000 asiakasta lisää. Näin Fortumin asiakkaista jo 290 000 saa sähköä entistä luotettavammin myös kovan tuulen, ukkosmyrskyjen ja lumikinosten keskellä.  

 

Järvenpään projektisuunnitelmiin voi tutustua keskiviikkona 19. maaliskuuta kello 14-18 Järvenpää-talossa. Paikalla on Fortumin asiantuntijoita.

 

 

Fortum Sähkönsiirto | Distribution

Viestintä

 

Lisätietoja:

 

Jukka Ihamäki, suunnittelupäällikkö, VahvaVerkko -hanke, Fortum Sähkönsiirto Oy,  p.040 567 7525  

Minna Lehtovaara, projektikoordinaattori, VahvaVerkko -hanke, Fortum Sähkönsiirto Oy, p. 050 381 9901

 

 

Lisätietoja hankkeista:  

www.fortum.fi/vahvaverkko  

 

Fortumin merkittävimpiin sähköverkkoinvestointikohteisiin Suomessa voi tutustua osoitteessa  

www.fortum.fi/sahkoverkkoinvestoinnit   

  

Lehdistökäyttöön tarkoitettuja kuvia maakaapeloinnista ja sähköverkon parannustöistä:  

http://www.fortum.com/fi/media/mediapankki/kuvat-ja-logot/pages/default.aspx ==> Fortumin kuvapankki ==> Electricity Distribution