Fortum aikoo kasvattaa vesivoimaomistustaan 60 prosentilla TGC-1:n uudelleenjärjestelyllä – Edellyttäen että uudelleenjärjestely on edennyt suunnitellusti Fortum valmis osallistumaan vähemmistöosuudella Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.12.2014 klo 11.50 EET

Fortum ja Gazprom Energoholding ovat allekirjoittaneet pöytäkirjan
aloittaakseen alueellisen energiantuotantoyhtiö TGC-1:n omistustensa
uudelleenjärjestelyn Venäjällä. TGC-1 omistaa ja operoi vesi- ja lämpövoimaa
Venäjän luoteisosassa sekä omistaa Pietarin lämmönjakeluverkon. Gazprom
Energoholding omistaa yhtiön osakekannasta 51,8 % ja Fortum 29,5 %.

Uudelleenjärjestelyssä Fortum perustaa Rosatomin kanssa yhteisyrityksen, joka
omistaa TGC-1:n vesivoimatuotannon. Gazprom Energoholding jatkaa TGC-1:n
lämpöliiketoimintaan liittyviä toimintoja. Nykyisen TGC-1:n omistusosuutensa
kautta Fortumin osuus vesivoimaan keskittyneestä uudesta yhteisyrityksestä
nousisi yli 75 prosenttiin. Rosatomista tulisi yhteisyrityksen
vähemmistöomistaja vajaan 25 prosentin osuudella.

Fortum, Gazprom Energoholding ja Rosatom ovat allekirjoittaneet pöytäkirjan
aloittaakseen uudelleenjärjestelyn. Osapuolet jatkavat järjestelyn
yksityiskohtaisesta rakenteesta, käytännön järjestelyistä ja lopullisista
kaupallisista ehdoista sopimista. Uudesta vesivoimayhtiöstä tulee Fortumin
tytäryhtiö.

Edellyttäen, että Fortum saa yli 75 prosentin omistusosuuden TGC-1:n
vesivoimatuotannosta, Fortum on valmis osallistumaan enintään 15 prosentin
vähemmistöosuudella Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen samoilla ehdoilla kuin
muutkin suomalaiset hankkeeseen osallistuvat yritykset.

“Järjestelyt vahvistavat Suomen ja Venäjän energiasektorin yritysten
yhteistyötä sekä yhteistyötä pitkäaikaisen partnerimme Fortumin kanssa”, sanoo
Rosatomin pääjohtaja Sergey Kirienko.

“TGC-1-omistuksen uudelleenjärjestely lisää Fortumin vesivoimatuotantoa 60
prosentilla 34 terawattituntiin. Järjestely osoittaa konkreettisesti vahvan
sitoutumisemme päästöttömään tuotantoon. Vesivoiman osuuden kasvattaminen
Venäjällä on Fortumille myös varsin luonteva askel, koska meillä on kokemusta
Venäjän liiketoiminnoista ja yhteistyöstä venäläisten kumppanien kanssa jo yli
viideltä vuosikymmeneltä”, sanoo Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula.

“Fennovoiman ydinvoimaprojekti on tärkeä hanke Suomelle. Fortumin
osallistuminen ja osaaminen tuo hankkeeseen erittäin merkittävän
lisäpanostuksen. Fortumille osallistuminen avaa puolestaan mahdollisuuden
kasvattaa ydinvoimapalveluihin liittyvää liiketoimintaa jatkossa”, sanoo
toimitusjohtaja Kuula.

TGC-1 on merkittävä alueellinen sähkö- ja lämpöyhtiö, jonka voimalaitokset
sijaitsevat Venäjän luoteisosassa. TGC-1 omistaa 54 sähköä ja lämpöä tuottavaa
voimalaitosta, Pietarin, Leningradin, Karjalan ja Kuolan hallintoalueilla.
Lisäksi yhtiö toimittaa lämpöä pääasiassa Pietarin alueelle.

TGC-1 omistaa ja operoi 40 vesivoimalaitosta, joiden yhteenlaskettu
kapasiteetti on noin 3000 megawattia (MW). Yhtiön sähköntuotannosta on
vesivoiman osuus 41 % (12 – 13 TWh). Lisäksi yhtiöllä on 14 lämpövoimalaitosta,
joiden yhteenlaskettu sähköntuotantokapasiteetti on 4300 MW (tuotantomäärä 17
TWh/v). TGC-1:n yhteenlaskettu lämmöntuotantokapasiteetti on 16 500 MW
(tuotantomäärä 29 TWh/v). Yhtiön osakkeet on listattu Moskovan pörssissä
(MOEX).

Vuonna 2013 TGC-1:n liikevaihto (IFRS) oli noin 1400 miljoonaa euroa,
EBITDA-käyttökate noin 340 milj. euroa ja EBIT-liikevoitto noin 200 milj.
euroa. Yhtiöllä oli noin 2600 milj. euron tase ja vuoden 2013 lopussa noin 7600
työntekijää. IFRS-luvut on laskettu 30.9.2014 valuuttakurssein.

Fortum Oyj
Helena Aatinen
viestintäjohtaja
+358 10 452 0480

Lisätietoja antavat:
Tapio Kuula, toimitusjohtaja, Fortum, puh. 010 45 24112
Kari Kautinen, johtaja, strategia ja yritysjärjestelyt, puh. 010 453 2174
Viestintä: Helena Aatinen, viestintäjohtaja, puh. 010 45 20480
Sijoittajasuhteet: Sophie Jolly, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 45 32552

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.comTaustatietoa toimituksille:

Fortum Venäjällä
Fortum tuottaa ja myy sähköä ja lämpöä kehittyneillä Uralin ja Länsi-Siperian öljyn ja kaasun tuotantoalueilla. Fortum myy tuottamansa sähkön tukkumarkkinoilla ja lämmön paikallisilla markkinoilla.

Fortumilla on noin 4200 työntekijää Venäjällä, jossa yhtiöllä on ollut liiketoimintaa jo yli viiden vuosikymmenen ajan. 

Fortum omistaa (ennen nyt julkistettua uudelleenjärjestelyä) 29,5 prosenttia TGC-1:stä, joka on Fortumin osakkuusyhtiö ja raportoidaan pääomaosuusmenetelmän mukaisesti.

Venäjän liiketoiminnat ovat merkittävä osa Fortumin strategiaa ja yhtiön tavoitteena on luoda vakaata tuloskasvua Venäjä-segmentissä. Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen lopussa Fortumin Venäjän liiketoimintojen viimeisen 12 kuukauden liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa (~20 % Fortumin liikevaihdosta). Syyskuun lopussa vertailukelpoinen liikevoitto samalta jaksolta oli 212 milj. euroa (~16 % Fortumin vertailukelpoisesta liikevoitosta). Vuoden 2014 syyskuun lopussa Russia-segmentti muodosti noin 25 % Fortumin sidotusta pääomasta (3670 milj. euroa laskettuna 30.9.2014 valuuttakurssein).

TGC-1:n avainluvut vuonna 2013 (IFRS)
Liikevaihto, noin   1404 milj. euroa
Käyttökate (EBITDA), noin    339 milj. euroa
Liikevoitto, noin     199 milj. euroa
Tase, noin    2610  milj. euroa
Nettovelat, noin     653 milj. euroa


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi