Fortum aloittaa uusien sähkömittareiden asennukset Oulussa ja Koillismaalla

LEHDISTÖTIEDOTE 16.1.2012

Fortum vaihtaa sähkömittarit uusiin etäluettaviin Fortum Älybokseihin vuosien
2010–2013 aikana. Asennukset alkavat Oulun Ylikiimingissä 24.1. ja
Pudasjärvellä 13.3. Kesällä asennukset siirtyvät Ranualle ja Kuusamoon.
Yhteensä Fortumin Pohjois-Suomen jakeluverkkoalueella mittareita vaihdetaan 14
alueella - viimeiset Taivalkoskella syksyllä 2013.

Tähän mennessä jo 170 000 mittaria on asennettu mm. Keski-Uudellamaalla, Turun
saaristossa, Satakunnassa, Sastamalassa, Salossa ja osassa Espoota.
Etäluettavien mittarien myötä siirrytään ajantasaiseen sähkölaskutukseen ja
luovutaan arvio- ja tasauslaskuista.

Asiakkaat voivat tarkistaa tarkemman asennusaikataulun Fortumin
internetsivuilla osoitteessa www.fortum.fi/alyboksi. Asennuksia tehdään myös
iltaisin ja viikonloppuisin.

Uuden Älyboksin ansiosta sähkölasku perustuu ajantasaiseen sähkönkäyttöön.
Asiakkaat voivat myös hallita energiakäyttöään helpommin, kun
sähkönsäästötoimenpiteet näkyvät suoraan laskulla. Jatkossa sähköt voidaan
mittareiden avulla kytkeä ja katkaista entistä nopeammin esimerkiksi muuttojen
yhteydessä. Myös sähkön laadun seuranta on helpompaa, ja sähkökatkot lyhenevät,
kun katkoalueet voidaan paikallistaa ja korjata nopeammin.

Kaikki asiakkaat saavat postitse hyvissä ajoin ennen asennusta tiedon
asennusajankohdasta. Jos asentajalla on vapaa pääsy mittarille, ei asiakkaan
tarvitse olla paikalla mittarin vaihdon aikana. Mikäli sähkömittari sijaitsee
sisällä asunnossa tai muussa lukitussa tilassa tai mittarille ei ole esteetöntä
kulkua (esim. asiakkaan omat lukitukset mittauskeskuksessa tai puomi
yksityistiellä), asiakkaan tulisi olla paikalla varmistamassa pääsy mittarille
tai avata lukitukset mittarinvaihdon ajaksi. Kaikilla asentajilla on Fortumin
henkilökortti.

Mittarinvaihdolla on vaikutusta yösähköön ja kuormanohjauksiin
Fortum Sähkönsiirto Oy:n asiakkailla on aikaisemmin yösähkö kesäaikaan
ajoittunut kello 23 - 08 välille. Mittareiden vaihdon myötä edullisemman
yösähkön aika ajoittuu aina samaan ajankohtaan, kello 22 - 07 välille ympäri
vuoden. Yösähköä käyttävien laitteiden, esimerkiksi lämminvesivaraajan ja
lattialämmityksen automaattisia kytkentäaikoja porrastetaan mittarinvaihdon
jälkeen yösähkön alkamisajan ja puolenyön välille sähköverkon kuormituksen
tasaamiseksi. Lämmityslaitteita ohjaava rele napsahtaa automaattikytkennän
yhteydessä, mutta releen napsahdus ei ilmaise yösähkön alkamisaikaa.

Fortum Distribution
Viestintä

Lisätietoja
Arto Liikanen, aluepäällikkö Fortumin Älykkäät sähkömittarit -hanke, puh. 050
455 7439
Miriikka Laakkonen, viestintäpäällikkö Fortum Distribution puh. 0400 259 088,
miriikka.laakkonen@fortum.com

Fortumin Älykkäät sähkömittarit -hanke
Vuoteen 2014 mennessä otetaan koko Suomessa käyttöön etäluettavat
tuntikulutuksen mittaavat sähkömittarit. Mittareiden vaihto perustuu
valtioneuvoston asetukseen, joka astui voimaan maaliskuussa 2009. Fortum
asentaa oman mittarinsa, Fortum Älyboksin, kaikille sähkönsiirron
asiakkailleen. Mittarit vaihdetaan asiakkaille tarkan aikataulun mukaan vuosien
2010–2013 aikana. Yhdellä alueella mittarit vaihdetaan n. 6 - 8 viikon aikana.
Asentaminen on asiakkaille maksutonta, eikä mittarinvaihto vaikuta sähkön
myyntihintoihin.

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Itämeren
alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät
Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin
liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8
miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi