Fortum aloitti bioöljyn tuotannon Joensuussa - laitos on ensimmäinen laatuaan maailmassa

LEHDISTÖTIEDOTE 29.11.2013

Fortumin uusi bioöljylaitos on otettu tuotantokäyttöön Joensuussa.
Puuperäisistä raaka-aineista bioöljyä tuottava laitos on teollisessa
mittakaavassa ensimmäinen laatuaan koko maailmassa. Ainutlaatuiseksi laitoksen
tekee se, että bioöljylaitos on integroitu Fortumin Joensuun sähkön ja lämmön
yhteistuotantolaitokseen.

Bioöljyä tuotetaan Joensuun lähialueilta kerätystä metsähakkeesta,
energiaharvennuspuusta sekä muusta puubiomassasta, kuten metsäteollisuuden
sivutuotteista. Bioöljyn tuotanto lisää Fortumin puun käyttöä Joensuussa
nykyisestä 300 000 kuutiometristä noin 450 000 kuutiometriin vuodessa. Uuden
bioöljylaitoksen 50 000 tonnin vuosituotanto vastaa yli 10 000 pientalon
lämmitystarvetta.

Bioöljyn tuotantolaitosprojektin työllisyysvaikutusten Joensuun seudulla on
arvioitu olevan noin 60–70 henkilötyövuotta. Työpaikkoja syntyy raaka-aineen
hankintaan, tuotantolaitokselle sekä logistiikkaan.

Kansanedustaja ja talousvaliokunnan puheenjohtaja Mauri Pekkarinen ja Fortumin
talousjohtaja Markus Rauramo vihkivät bioöljylaitoksen käyttöön perjantaina
29.11.2013.

"Olen erittäin iloinen, että pitkään suunnittelemamme hanke on nyt tässä
vaiheessa. Bioöljyllä tuotettu energia vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa yli
90 % fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Tähtäämme liiketoimintamme
jatkuvaan kehittämiseen ja kasvuun CO2-päästöttömässä energiantuotannossa. Näin
ollen tämä investointi istuu erittäin hyvin strategiaamme", talousjohtaja
Markus Rauramo totesi vihkiäispuheessaan.

Fortum Otso® -bioöljyä voidaan käyttää lämpölaitoksilla tai teollisuushöyryn
tuotannossa korvaamaan raskasta ja kevyttä polttoöljyä. Tulevaisuudessa bioöljy
voi toimia raaka-aineena erilaisille biokemikaaleille tai liikenteen
polttoaineille. Joensuun bioöljylaitoksen 50 000 tonnin vuosituotanto vastaa
yli 10 000 pientalon lämmitystarvetta.

Fortum solmi lokakuussa ensimmäisen sopimuksen Joensuussa tuotetun bioöljyn
toimittamisesta Savon Voiman kanssa. Savon Voima käyttää bioöljyä kaukolämmön
tuotannossaan Iisalmessa raskaan ja kevyen polttoöljyn asemesta. Lisäksi Fortum
käyttää itse bioöljyä omilla lämpölaitoksillaan Joensuussa ja Espoon Vermossa.

Joensuun bioöljylaitos perustuu ns. nopeapyrolyysiteknologiaan, jossa
puubiomassaa kuumennetaan nopeasti hapettomissa olosuhteissa. Kuumentamisen
seurauksena biomassa hajoaa ja muodostaa kaasuja, jotka lauhdutetaan edelleen
öljyksi. Fortum on investoinut bioöljylaitokseen ja lämpökeskusten muutostyöhön
noin 30 miljoonaa euroa, ja hankkeelle on myönnetty valtion investointitukea
noin 8 miljoonaa euroa. Uuden teknologian kehittäminen ja konseptointi on tehty
yhteistyössä Metson, UPM:n ja VTT:n kanssa. Tutkimus on kuulunut TEKESIN
Biorefine-ohjelmaan.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Jouni Haikarainen, johtaja, Fortum, Heat-divisioona, Suomi, puh. 040 709 5690
Fortum mediapäivystys: puh. 040 198 2843

Havainnekuva pyrolyysireaktorista:
http://www.fortum.com/SiteCollectionDocuments/Energy%20production/Havainnekuva_p
yrolyysi.pdf
Video bioöljyn tuotannosta:
http://www.youtube.com/watch?v=9zUQIAzJIMI&feature=share&list=UU1vhP_CzQPrXlT_3n
7dQNrw
Lisää tietoa Fortum Otso -bioöljystä: www.fortum.fi/otso

Aiemmat tiedotteet aiheesta (linkkeinä):
Fortum rakentaa ensimmäisen teollisen mittakaavan integroidun bioöljylaitoksen
Joensuuhun (7.3.2012)
http://www.fortum.com/fi/media/Pages/fortum-rakentaa-ensimmaisen-teollisen-mitta
kaavan-integroidun-biooljylaitoksen-joensuuhun-1.aspx
Fortumin uuden bioöljylaitoksen peruskivi muurattiin Joensuussa (2.11.2012)
http://www.fortum.com/fi/media/Pages/fortumin-uuden-biooljylaitoksen-peruskivi-m
uurattiin-joensuussa.aspx
Fortumin Joensuun bioöljyhankkeelle kansainvälinen innovaatiopalkinto
(24.9.2013)
http://www.fortum.com/fi/media/Pages/fortumin-joensuun-biooljyhankkeelle-kansain
valinen-innovaatiopalkinto.aspx
Fortum toimittaa bioöljyä Savon Voimalle (11.10.2013)
http://www.fortum.com/fi/media/Pages/fortum-toimittaa-biooljya-savon-voimalle.as
px

*Fortum Otso® -bioöljy on rekisteröity tavaramerkki.

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi