Fortum aloitti kaupallisen tuotannon Nyaganin voimalaitoksen kakkosyksikössä Venäjällä

LEHDISTÖTIEDOTE 2.12.2013

Fortum on ottanut Nyaganin voimalaitoksen kakkosyksikön kaupalliseen
sähköntuotantoon. Voimalaitosyksikön sertifioitu tuotantokapasiteetti on 424
megawattia (MW), minkä mukaisesti yhtiö saa kapasiteettimaksuja 1.12.2013
lähtien sähkön tukkumyyntitulojen lisäksi. Nyaganin voimalaitoksen ykkösyksikkö
aloitti kaupallisen tuotannon huhtikuun 2013 alussa ja kolmosyksikön
ennakoidaan valmistuvan vuoden 2014 loppuun mennessä.

Nyaganin voimalaitos on keskeinen osa Fortumin kahdeksasta
kaasuvoimalaitosyksiköstä koostuvaa, lähes 2 400 MW:n investointiohjelmaa
Venäjällä. Yksiköistä viisi on nyt tuotannossa. Fortum toteuttaa ohjelmaa
Venäjän valtion kanssa solmittujen investointivelvoitesopimusten (CSA -
Capacity Supply Agreement) puitteissa. CSA-sopimukset takaavat uudelle
tuotantokapasiteetille takuuhinnan 10 vuoden ajan. Takuuhinnat on määritelty
investointien riittävän tuoton varmistamiseksi.

"Nyagan 2 on jo toinen tänä vuonna käynnistämämme suuri voimalaitosyksikkö
Venäjällä. Sen myötä tuotannossa on yli 60 prosenttia siitä uudesta
kapasiteetista, jonka olemme sitoutuneet rakentamaan. Molempien osapuolten
vahva sitoutuminen CSA-sopimusten ehtoihin on hyvä indikaattori
investointi-ilmapiiristä ei vain sähkösektorilla vaan Venäjällä yleensä", sanoo
Alexander Chuvaev, Fortumin Russia-divisioonan johtaja.

Nyaganin voimalaitosta rakennetaan Njaganin kaupunkiin Länsi-Siperian öljyn- ja
kaasuntuotantoalueelle. Valmistuttuaan voimalaitos koostuu kolmesta uusinta
energiatehokasta maakaasuteknologiaa käyttävästä yksiköstä, joiden yhteisteho
on noin 1 250 MW. Kyseessä on suurin täysin uusi lauhdevoimalaitosprojekti
Venäjällä kahteen vuosikymmeneen.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Pauliina Vuosio, talousviestinnän johtaja, Fortum, puh. 050 453 2383

Kuvia Nyaganista:
http://www.fortum.com/en/mediaroom/media-library/photos-and-logos/pages/default.aspx
=> Russia

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi