FORTUM ALOITTI POHJOIS-SUOMESSA YT-NEUVOTTELUT

Fortumin kunnossapitoliiketoiminta keskittyy jatkossa teollisuuden ja voimalaitosten sopimuskunnossapitoon sekä erikoispalveluihin. Yhteistyötä asiakkaiden kanssa kehitetään entistä vahvemmin kumppanuuspohjaiseksi, joka tarkoittaa eri toimintojen tarkastelua kaikissa Fortum Servicen tulosyksiköissä.

 

Fortum Service Pohjois-Suomen -tulosyksikössä on käynnistetty uusien  toimintamallien vaatima selvitystyö. Samalla on aloitettu myös neuvottelut sen vaikutuksista henkilöstöön ja organisaatioon. Toimintojen järjestelyt voivat johtaa ulkoistamisiin, kumppanuusyrityksen perustamiseen tai irtisanomisiin. Irtisanomiset koskevat enimmillään 35 henkilöä.

 

Fortum Oyj

 

Lisätietoja:

Yksikönjohtaja Tapio Kelo, puh. 010 45 32728

Aluejohtaja Aarne Pakaslahti, puh. 010 45 48206